Nieuws
Agenda

Vergisting- en houtbelemmeringen in de BBE

Het programma botsende belangen BBE werkt aan het wegnemen van belemmeringen in de wet en regelgeving die de ontwikkeling van de biobased economy beperken. Ondernemers ervaren onder andere belemmeringen rondom vergisting en hout. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergunningenproblematiek bij vergisting of de perioden waarin hout mag worden gerooid. In totaal zijn 41 belemmeringen geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan […]

Lees verder…

Waterschap produceert biogas uit afvalwater

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt hard aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid en richt zich sterk op innovatie. Zo besparen we energie met nieuwe technieken, en produceren we biogas uit afvalwater. Zo wordt bij de afvalzuiveringsinstallaties momenteel een energiebesparing van 2% per jaar gerealiseerd. Elke afvalwaterzuivering krijgt slimmere technieken en door deze technische aanpassingen […]

Lees verder…

Conferentie schetst potentie bioraffinage van algen

“20 Ton droge stof per hectare, 10 ton eiwit. Algen geproduceerd met reststromen (warmte, meststoffen en CO2) hebben nu al een enorme potentie om als eiwitbron van de toekomst te fungeren. Deze bron van eiwit zou in potentie een deel van de import van soja terug kunnen dringen.” Deze conclusie trok Rommie van der Weide […]

Lees verder…

Kwart meer biobrandstoffen door Rotterdamse haven

In Rotterdam, Europa’s belangrijkste haven voor de overslag, opslag en productie van biobrandstoffen, is de overslag van deze producten in 2012 ten opzichte van 2011 met 24% gegroeid tot 5,9 miljoen ton. Dit is vooral de danken aan de toename van zowel de import als export van biodiesel: in totaal 1,5 miljoen ton. De overslag […]

Lees verder…

World Biofuels Markets 2013 en Bio-based Chemicals 2013 succes

Op 12, 13 en 14 maart werd de World Biofuels Markets gehouden met parallel daaraan de Bio-based Chemicals conferentie georganiseerd door GreenPower Conferences.  Veel relevante bedrijven waren aanwezig op de beurs: BP Biofuels, Avantium, BASF, Biotech Campus Delft, Ecofys, NEN, Neste Oil, Agentschap NL, Port of Rotterdam en vele anderen. De conferenties draaide vooral om […]

Lees verder…