Nieuws
Agenda

Electriciteit tappen uit planten: “dit is letterlijk groene stroom

Je tuin als elektriciteitsbron? Dit lijkt misschien toekomstmuziek . Toch zijn wetenschappers al ver met het ontwikkelen van de technologie voor het halen van stroom uit planten. In het project Plantpower onderzoekt Wageningen Universiteit de grootschalige toepassing van deze innovatie. De universiteit doet dit met buitenlandse partners en steun van het Europese Zevende Kaderprogramma (KP7). […]

Lees verder…

Ruim 80 nieuwe co-producten voor co-vergisting toegelaten

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat meer dan 80 nieuwe producten toe die als covergistingsmateriaal in co-vergisters mogen worden gebruikt om deze rendabeler te maken. De gasopbrengst van de installaties kan hierdoor aanzienlijk hoger worden. Enkele producten op de nieuwe lijst zijn berm- en slootmaaisel, groenteresten, diervoederresten en reststof die vrijkomt bij […]

Lees verder…

Broeikasgas als grondstof voor methanol

Koolstofdioxide is een broeikasgas, maar ook een voedingsstof voor planten. Met fotosynthese zetten planten CO2 om in biomassa. Onderzoekers van Food & Biobased Research en Plant Research International, beide onderdeel van Wageningen UR, werken nu samen met biomethanolproducent BioMCN uit Delfzijl aan het nabootsen van dit proces. Met zonlicht en CO2 maken zij biomethanol, dat […]

Lees verder…

Informatiebijeenkomst over kansen voor toepassing van organische reststromen

Op 19 april a.s. kunt u zich laten informeren over het benutten van kansen voor nuttige toepassingen van organische reststromen zoals maaisel, oogstrestanten, slootschoonsel en (snoei)hout  Door de wijziging van de Wet milieubeheer (hoofdstuk afvalstoffen) in maart 2011 is het eenvoudiger om organische reststromen nuttig toe te passen. Dit biedt ondernemers nieuwe kansen en meer afzetmogelijkheden. […]

Lees verder…

Innovatiecontract BBE ondertekend; sterker uit de crisis

‘Met de ondertekening van de innovatiecontracten gaan we van plannen naar doen,’ zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). ‘Door innovatie leveren we een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen en maken we de concurrentiekracht van de economie groter. Dit is dé manier om sterker uit de crisis te komen.’ In […]

Lees verder…