Nieuws
Agenda

Norm voor duurzame biomassa wordt herzien en uitgebreid naar bio-based producten

Op 19 maart vond de kick-off bijeenkomst plaats voor de herziening van NTA 8080, de norm voor duurzame biomassa, die is gepubliceerd in 2009. Met een brede groep belanghebbenden waaronder NGO’s, biomassaproducenten en -gebruikers, zijn de uitgangspunten voor de herziening vastgesteld. Geagendeerde punten zijn onder andere: uitbreiding naar bio-based producten, harmonisatie met Europese (CEN) en mondiale […]

Lees verder…

Stakeholder Event Biobased Public Private Partnership BRIDGE

Agentschap NL organiseert op 21 mei een stakeholder event rond het Public Private Partnership BRIDGE – Biobased & Renewable Industries for Development and Growth in Europe. Een groep van meer dan veertig innovatieve Europese bedrijven (groot en klein) en clusters heeft zich verenigd in het Biobased Industries Consortium (BIC). In samenwerking met de  Europese Commissie  […]

Lees verder…

Werkconferentie Natuurlijk Biobased Bouwen goed bezocht

Vanmiddag verzamelden zich rond 150 mensen om gezamelijk te denken over de biobased bouw. Christoph Maria Ravesloot trapte de conferentie af en gaf algemene informatie over het middagprogramma. Alexandra van Huffelen, Rotterdamse wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte, kreeg het woord, en benadrukte dat biobased bouwen voor zowel de industrie als de inwoners van Rotterdam erg […]

Lees verder…

Kabinet stimuleert duurzaam groeien, innoveren en concurreren

Om in de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te blijven moet Nederland op een duurzame manier groeien, innoveren en concurreren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken (EZ) en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) ingestemd met voornemens om groene groei verder te stimuleren. Het kabinet wil het […]

Lees verder…

STW Watertechnologie 2013

Technologiestichting STW stelt, in samenwerking met NWO, ALW, FOM en CW, een call open voor  projectvoorstellen die passen binnen de acht door het TKI Watertechnologie vastgestelde Kennisthema’s, die zijn uitgewerkt in de Kennisagenda zoals beschreven in het Innovatiecontract ‘Kennis van Water, Kassa voor Later’. Deze call is een uitvloeisel van het door het kabinet ingezette […]

Lees verder…