Nieuws
Agenda

Versnellerteam gaat verder

Diverse ministeries houden zich bezig met groen gas. De rijksoverheid heeft in 2010 één loket opgericht waar beleidsambtenaren van de betrokken ministeries alle vraagstukken over groen gas uit de sector behandelen. En dat zet zoden aan de dijk. Van de ruim honderd aangedragen knelpunten zijn er zestig als beleidsvraagstuk geformuleerd en daarvan is inmiddels meer […]

Lees verder…

Kansen voor biomassa op buitenplaatsen

Het is goed mogelijk om hout uit onderhoud van landschap en bos te gebruiken voor lokale energie, bijvoorbeeld voor warmte uit houtverbrandingsinstallaties. Dit blijkt uit een innovatief project in het oosten van de provincie Utrecht. Nu wordt dit hout nog vaak als afval verwerkt. Dit biedt kansen voor buitenplaatsen, waar veel hout beschikbaar komt bij onderhoud […]

Lees verder…

Tuinbouw rijke bron voor biobased economy

De tuinbouw vormt met zijn brede assortiment een unieke en rijke bron van inhoudstoffen voor de biobased economy. Door dit goed te exploiteren, zijn we een waardevolle partner in biobased ketens en geen leverancier van goedkope grondstoffem. Dit levert extra verdiencapaciteit voor tuinbouwondernemers”, aldus Agnes van Ardenne, voorzitter van het Produktschap Tuinbouw, op een bijeenkomst […]

Lees verder…

Biobased Brabant Fonds aanjager groene economie

Het nieuwe Biobased Brabant Fonds helpt Brabantse bedrijven bij het ontwikkelen van biobased innovaties. De provincie Noord-Brabant verstrekt € 10 miljoen aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) voor dit investeringsfonds. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur en Jan Pelle, directeur BOM, hebben de overeenkomst voor de start van het Biobased Brabant Fonds getekend.   Het fonds […]

Lees verder…

Nieuws over biobrandstoffen in de transportsector

Transporteur VDS Logistics rijdt sinds 2010 op (bio)gas in plaats van gewone diesel. Het gaat inmiddels om twee van de in totaal zestien vrachtwagens in het wagenpark. ‘Het zijn zogenaamde compressed natural gas trucks. We tanken bij zo’n zestig stations in Nederland gewoon aardgas, dat onder hoge druk in het voertuig wordt gepompt’, zegt directeur […]

Lees verder…