Nieuws
Agenda

Europese chemiesector publiceert visie op bioeconomy

Cefic released on June 20 a policy document that gives European chemicals sector views on the bioeconomy in Europe. The three-page document, written by policy experts at the trade group, was presented today to EU policy experts from stakeholder groups, including the European Commission, in Brussels. The paper outlines three clear dimensions of the bioeconomy in Europe […]

Lees verder…

Afvalwaterzuivering nu ook als Grondstoffenfabriek

Het winnen van energie uit afvalwater met de Energiefabriek is zo succesvol dat het de waterschappen naar meer smaakt. Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat het afvalwater bijvoorbeeld ook Stikstof, Kalium en de in Nederland zeer bekende grondstof Fosfaat. En dat heeft zo zijn waarde. In eerste instantie omdat de waterschappen streven […]

Lees verder…

17 mln voor samenwerking en innovatie in MKB

Minister Verhagen (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) stelt vanaf 13 juni 2012 17,7 miljoen euro beschikbaar om samenwerking en innovatie in het MKB te versterken. 17 miljoen euro zal daarvan beschikbaar zijn voor IPC-projecten en 700.000 euro voor de Verkenning van samenwerking. De herziene regeling is 30 mei 2012 in de staatscourant gepubliceerd, […]

Lees verder…

TKI BBE gaat door, onderdeel duurzaamheid controversieel

De tweede kamer heeft besloten om de beleidsnota ‘hoofdlijnennotitie biobased economy’ controversieel te verklaren tezamen met een aantal andere beleidsnota’s over duurzaamheid. Het controversieel verklaren gaat primair ging over de duurzaamheid (certificering e.d.) in de hoofdlijnennotitie. Ook enkele brieven ten aanzien van biomassa zijn op de de lijst van controversiële onderwerpen beland. Daarbij gaat het […]

Lees verder…

Vestiging TNO nieuwe mijlpaal voor Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus, hét centrum voor open chemische innovatie in Zuidwest-Nederland, zet de volgende stap  naar een bloeiende biobased economy in de regio, doordat nu ook TNO als deelnemer is toegetreden. De Campus heeft als doel samenwerkingsverbanden op te zetten tussen innovatieve bedrijven op het snijvlak van agro en chemie, waarbij de focus ligt […]

Lees verder…