Nieuws
Agenda

Veel milieuwinst door slimmer gebruik van biomassa in Europa

Slimmer en efficiënter gebruik van biomassa (ook wel cascadering genoemd) kan in 2030 voor bijna 30% bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgas in Europa (ten opzichte van 2010). Uit het onderzoek ‘Cascading of Biomass, 13 Solutions for a Sustainable Bio-based Economy’ wordt duidelijk dat cascadering van houtige biomassa, van reststromen uit de landbouw […]

Lees verder…

Masterclass “Sustainable biomass sourcing for the BBE”

Om bedrijven te helpen bij hun eerste stappen in een duurzame BBE, organiseert het Biorenewable Business Platform  op 29 oktober a.s. de “Masterclass duurzame grondstoffen voor de BBE’ Tijdens de interactieve masterclass zullen experts uit de BBE hun ervaringen delen over de kansen en belemmeringen van het verduurzamen van biomassa-waardeketens. Adviesbureau Ecofys is verantwoordelijk voor […]

Lees verder…

Europese denktank publiceert “The rise of the biobased economy”

Als onderdeel van het Forum”Greening Europe”  heeft de onafhankelijke denktank “Friends of Europe” in de publicatie “The Rise of the Bio-Based  Economy” de noodzakelijke stappen weergegeven die nodig zijn om een economisch, maatschappelijk en milieukundig vitale bio-based economie te creëren. De denktank richt zich op de analyse van het EU beleid en het debat hierover. […]

Lees verder…

Versnellerteam gaat verder

Diverse ministeries houden zich bezig met groen gas. De rijksoverheid heeft in 2010 één loket opgericht waar beleidsambtenaren van de betrokken ministeries alle vraagstukken over groen gas uit de sector behandelen. En dat zet zoden aan de dijk. Van de ruim honderd aangedragen knelpunten zijn er zestig als beleidsvraagstuk geformuleerd en daarvan is inmiddels meer […]

Lees verder…

Kansen voor biomassa op buitenplaatsen

Het is goed mogelijk om hout uit onderhoud van landschap en bos te gebruiken voor lokale energie, bijvoorbeeld voor warmte uit houtverbrandingsinstallaties. Dit blijkt uit een innovatief project in het oosten van de provincie Utrecht. Nu wordt dit hout nog vaak als afval verwerkt. Dit biedt kansen voor buitenplaatsen, waar veel hout beschikbaar komt bij onderhoud […]

Lees verder…