Nieuws
Agenda

Nederlandse biomassa volledig lokaal benut

Houtige biomassa die wordt gebruikt in biomassa-installaties voor lokale warmte- en warmtekracht productie komt voornamelijk uit Nederland (89%) en de directe buurlanden België en Duitsland (11%) en bestaat vooral uit lokale reststromen. Deze conclusie kan getrokken worden uit de jaarlijkse rapportage houtige biomassa van het Platform Bio-economie. De biomassa reststromen bestaan uit regulier bos-, natuur- […]

Lees verder…

Versneld toepassen van biomassa in de chemische productie

Yokogawa maakt bekend dat het een investerings- en partnerschapsovereenkomst heeft getekend met Bloom Biorenewables SA (Bloom), een Zwitsers startend bedrijf dat zich richt op het gebruik van biomassa, met als doel het ontwikkelen van kansen op het gebied van de bio-economie. De twee bedrijven zullen samenwerken aan de commercialisering van een baanbrekende technologie van Bloom […]

Lees verder…

Internationale aandacht voor biobased parels uit de Deltaregio

Circular Biobased Delta (CBBD) en Holland Circular Hotspot (HCH) gaan ondernemers uit de Deltaregio een internationaal podium bieden voor hun best practices op circulair en biobased gebied. Holland Circular Hotspot is een publiek-privaat platform waarin bedrijven, kennisinstellingen en (lokale) overheden samenwerken om internationale samenwerking en kennisuitwisseling over de Nederlandse circulaire economie te bevorderen en te […]

Lees verder…

Gestage groei van de Biobased Economie in Europa

In opdracht van het Biobased Industries Consortium heeft het Nova Instituut de groei van de biobased economie in kaart gebracht. De bijdrage van de biobased industrie aan de Europese economie wordt hierbij – in 2017 – op 750 miljard euro gesteld; een groei van meer dan 7% ten opzichte van 2016. In totaal werken 3,6 […]

Lees verder…

Ruim 1,1 miljard aangevraagd in BBI JU projecten

Het BBI JU-programmabureau heeft 229 projectvoorstellen ontvangen op de deadline van 3 september, van de oproep 2020. In totaal is € 1,1 miljard aan BBI JU-financiering aangevraagd, meer dan 10 keer het indicatieve budget van € 102 miljoen. Deze zevende oproep nodigde projectvoorstellen uit over 16 verschillende onderwerpen, ter ondersteuning van een snellere ontwikkeling van […]

Lees verder…