Nieuws
Agenda

1,5 mln voor SBIR of innovatiepartnerschap 2021

De staatssecretaris EZK doet een oproep aan aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om concrete voorstellen voor te leggen voor een innovatiecompetitie in de vorm van SBIR (small business innovation research) of een innovatiepartnerschap. Met innovatiecompetities zoals SBIR en innovatiepartnerschap daagt de overheid als inkoper het bedrijfsleven uit om nieuwe oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken […]

Lees verder…

InVesta projecten ontvangen Europese subsidie om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen

Expertisecentrum InVesta profiteert van subsidie EU en provincie Noord-Holland Voor de transportsector en (chemische) industrie dat hoge temperatuur warmte nodig heeft, zijn duurzame moleculen een essentieel onderdeel om te kunnen verduurzamen. Bij InVesta werken verschillende partijen samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen om uit reststoffen groen gas, biobrandstoffen en duurzame grondstoffen te creëren. Met de […]

Lees verder…

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. U kunt een aanvraag indienen van 1 april 9:00 uur tot en […]

Lees verder…

Bio Base Europe Training Center heet nu CO3 Campus

CO3 is niet alleen een knipoog naar de milieuopgave (CO2-reductie), maar staat vooral voor de nieuw gepositioneerde functies van ‘het groene gebouw’: co-working, co-creating en co-learning. Met deze drie ‘co’s’ sluit de naamgeving beter aan bij de activiteiten en ambities van het centrum aan de Zeelandlaan in Terneuzen. CO3 verwoordt daarbij het ‘samenwerken’ en Campus […]

Lees verder…

Tracks en Classes over Circulaire Economie

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe, nog te ontginnen markt. Als programma van CLICKNL activeert CIRCO productiebedrijven en creatieve professionals om concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerpen. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Hiervoor ontwikkelde […]

Lees verder…