Nieuws
Agenda

Waterinnovatiefonds ondertekent eerste financiering

Het Nationaal Groenfonds en Nieuwe Generatie Constructiematerialen (NGCM) hebben op 9 mei getekend voor de eerste financiering vanuit het Waterinnovatiefonds van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. NGCM krijgt de financiering voor de verdere uitrol van hun milieuvriendelijke en circulaire coating voor betonconstructies. In 2018 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het Waterinnovatiefondsopgericht. Het Nationaal Groenfonds is fondsbeheerder en verstrekt de financieringen. NGCM-directeur Henkjan […]

Lees verder…

Biomassa nodig om de klimaatdoelstellingen te halen

Een sfeerimpressie van het 2de Circulair Congres dat gisteren in Antropia in Driebergen werd gehouden. Duidelijk werd dat zonder de inzet van biomassa de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord niet realiseerbaar zijn. Tenminste bij de veronderstelling dat er in Nederland geen nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden en dat we de gestelde doelstellingen willen halen. Daar […]

Lees verder…

Nieuw deel in Groene Grondstoffenreeks geeft overzicht toepassingsmogelijkheden biomassa

Biomassa staat in het maatschappelijk debat vaak gelijk aan houtpellets. Daarmee wordt tekort gedaan aan de vele verschillende stromen biomassa én aan het brede scala van toepassingsmogelijkheden van biomassa voor zowel energie- als chemie-toepassingen. Tijdens het Circulair Congres van TKI-BBE wordt een boek gepresenteerd dat het brede overzicht van toepassingsmogelijkheden van biomassa biedt. Het boek […]

Lees verder…

Nieuwe strategie voor hernieuwbare koolstof nodig

Morgen vindt de 2de editie van het Circulair en Biobased Congres plaats in Driebergen. Thema is het klimaatakkoord en de gevolgen hiervan. In dit kader is bijgaand Interview met Michael Carus, oprichter en directeur van het Duitse nova Instituut zeer lezenswaardig. Hierin pleit hij ervoor dat de biobased economie onderdeel moet worden van een overkoepelende strategie voor hernieuwbare […]

Lees verder…

Nog ruim budget subsidie CO2-reductie industrie DEI+

Tot en met 4 juni kunt u gebruikmaken van de subsidiemogelijkheid voor innovaties rond CO2-reductie in de industrie. Het is een van de thema’s binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Er is nu nog ruim budget beschikbaar. De RVO heeft een aantal tips opgesteld voor een succesvolle aanvraag. Het DEI+-thema CO2-reductie industrie ondersteunt […]

Lees verder…