Nieuws
Agenda

Inzet Biomassa voor een duurzame toekomst

Biomassa maakt onderdeel uit van de plannen waarmee we in Nederland de klimaatdoelstellingen moeten gaan realiseren. De inzet ervan staat echter onder zware druk.  De SER heeft in haar advies een duurzaamheidskader gepresenteerd waarbij zowel de herkomst, productie als ook de toepassing van biogrondstoffen worden geëvalueerd. Klik hier om het rapport in te zien ==> […]

Lees verder…

Het potentieel van bio-afval in Europa

In Europa wordt slechts 16% van bio-afval verwerkt tot nuttig product. Het gaat om voedsel- en tuinafval. Een rapport van het Biobased Industries Consortium en Zero Waste Europe berekent het potentieel, en signaleert interessante en succesvolle voorbeelden van inzameling. Nuttig gebruik van afval Het Biobased Industries Consortium (BIC) is een vereniging van Europese industrieën die de hele biobased waardeketen […]

Lees verder…

SER Advies: Biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk inzetten

Duurzame biogrondstoffen vormen een noodzakelijke en waardevolle bron voor een CO2-neutrale en circulaire economie en nodig om de klimaatdoelen te halen. Daarvoor moeten de beschikbare grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet en voldoen aan heldere duurzaamheidseisen. De politiek bepaalt het tempo waarin stimulering van hoogwaardige inzet wordt opgebouwd en laagwaardig gebruik wordt afgebouwd. Investeringszekerheid voor […]

Lees verder…

Avantium benut afgevangen CO₂

Avantium werkt al jaren aan Carbon Capture and Utilisation (CCU). In de Amsterdamse haven is een pre-pilotinstallatie actief voor de productie van koolmonoxide. Grondstof is direct uit de lucht afgevangen CO2. Begin volgend jaar komt daar in Duitsland een installatie voor de productie van formiaat bij. Zo heeft Avantium ijzers in het vuur voor zowel […]

Lees verder…

BBI JU publiceert jaarverslag

Het jaarlijkse activiteitenverslag 2019 van de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) is nu online beschikbaar. Het rapport belicht de resultaten van BBI JU-projecten en van het programmabureau, met name met betrekking tot onderzoeks- en innovatieactiviteiten, project calls en subsidiebeheer, maar ook ondersteunende activiteiten, governance en interne controle. “Het bevestigt nogmaals dat BBI JU een […]

Lees verder…