Nieuws
Agenda

Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Dat staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat vandaag door staatssecretaris […]

Lees verder…

Circulaire Atlas van Gelderland

Het coalitieakkoord 2019-2023 ’Samen voor Gelderland’ zet via verschillende gebundelde sporen in op de circulaire economie. Bijvoorbeeld als onderdeel van de landbouw- en voedseltransitie (kringlooplandbouw). Maar ook in haar rol als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver moet van afval weer grondstoffen worden gemaakt en belemmeringen worden weggenomen. Ook in de woningopgave is nadrukkelijk aandacht voor circulariteit […]

Lees verder…

Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten

Met de inzet op een reductie van de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 van 49% ten opzichte van 1990 heeft het Nederlandse kabinet een ambitieuze doelstelling geformuleerd. Het afgelopen jaar hebben meer dan 100 partijen gewerkt aan de vraag hoe deze doelstelling gerealiseerd kan worden. Het kabinet heeft dit voorjaar het daaruit resulterende ‘ontwerp Klimaatakkoord’ uitgewerkt […]

Lees verder…

Project Grenzeloos Biobased Onderwijs

Met de lancering van een digitaal biobased netwerk en een resultatenboek legt het de opgedane kennis en ervaring vast voor de toekomst en sluit daarmee het project af. Veertien Vlaamse en (Zuid-)Nederlandse onderwijs- en kennispartners en belangenbehartigers van de biobased sector hebben sinds de start van het project in 2016 gezamenlijk gewerkt aan de kansen […]

Lees verder…

Opening MEG Fabriek in Delfzijl

Vandaag vindt de opening plaats van de demonstratiefabriek waarin Avantium op planten gebaseerde MEG (mono-ethylene glycol) produceert op het Chemie Park Delfzijl. De opening wordt verricht door Nienke Homan, gedeputeerde van de Provincie Groningen en de CEO Tom van Aken van Avantium. Hiermee wordt ook de naam van deze innovatieve technologie bekend: Ray Technology™ – […]

Lees verder…