Nieuws
Agenda

Groene mineralencentrale wint biogas en mineralen uit mest

Koningin Máxima heeft 4 september de eerste mineralencentrale van Nederland officieel geopend. De centrale wint mineralen en biogas uit mest. Daarmee draagt de centrale, die ontwikkeld is door Groot Zevert Vergisting in Beltrum met financiële steun van de Topsector Energie, bij aan een reductie van het gebruik van fossiele grondstoffen. Sluiten kringlopen De Groene Mineralencentrale […]

Lees verder…

Horizon 2020 Calls voor R&D Duurzame Biobrandstoffen

Binnen het Horizon 2020 programma “Mission Innovation Challenge (IC4) ” worden in  2019 en 2020 onderstaande calls opengesteld voor de financiering van internationaal onderzoek en ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen. Het gaat om de volgende calls binnen het werkprogramma “Secure, clean and efficient energy” van Horizon 2020: (engelstalig) LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy […]

Lees verder…

Feestelijke opening van bioplastics fabriek van Total Corbion PLA

Total Corbion PLA, een 50/50 joint venture tussen Total en Corbion, heeft maandag 9 september de 75.000 ton per jaar producerende PLA (Poly Lactic Acid) bioplastics fabriek in Rayong, Thailand feestelijk geopend. Met de opening wordt de productie capaciteit van PLA met  50% vergroot. PLA bioplastics levert een waardevolle bijdrage richting een circulaire economie als […]

Lees verder…

Informatiemiddag laatste calls Horizon 2020

Op woensdag 2 oktober vindt een informatiemiddag plaats over de laatste calls  klimaat, water, circulaire- en bioeconomie van het Horizon 2020 programma. De middag vindt plaats bij C-Bèta in Hoofddorp (circulaire locatie: ontmoetingsplek voor mensen die werken aan de circulaire (kringloop) economie. Zie ook: https://c-beta.nl/). Het doel van de middag is tweeledig: Informeren: over mogelijkheden voor deelname aan […]

Lees verder…

Duurzame biomassa voor de productie van waterstof : een beoordeling vanuit de klimaatopgave

De groene sector (beheerders van bos-, natuur en groen) en beleidsmakers hebben behoefte aan een op wetenschappelijke feiten gebaseerde onderbouwing van het gebruik van biomassa (tak- en tophout) als duurzame grondstof voor energie. Er is een casus van recreatiebedrijf Leisurelands, die beoogt deze biomassa kleinschalig te converteren naar waterstof als biobrandstof. Studie naar duurzaamheidseffecten Het […]

Lees verder…