Categorieën

GKC organiseert werkatelier biobased economy

Als onderdeel van het programma: Ketens en Agrologistiek organiseert de Groene Kennis Cooperatie op 23 februari een werkatelier samen met het Centre of Biobased Economy Inholland. Iedereen die wil meedenken over het tot een succes maken van Read more

Biobased plastics 2012, artikel in Kunststof Magazine

Voor Nederland vervullen de biobased plastics een trekkende rol in de transitie naar een biobased economy. Maar wat is de laatste stand van zaken op dit gebied?

Hoever is de producerende industrie, wat zijn de consequenties voor verwerking, welke Read more

Canada ontwikkelt nieuwe biobrandstof

Evenals in Nederland is ‘biobased economy’ in Canada een hot topic. Op het moment is de biobased economy in Canada goed voor 80 miljard dollar (6,4 procent van het bbp) en één miljoen banen. BIOTECanada, een non-profit organisatie gewijd Read more

Subsidieregeling Samenwerking bij Innovaties, Nieuwe Uitdagingen opengesteld van 1 februari tot 24 februari

Thema’s openstelling ‘nieuwe uitdagingen’

Uw project moet aansluiten bij één of meer van de volgende vier thema’s:

Klimaatverandering

U werkt met innovaties toe naar systemen die:

  • klimaat- en voedingsstofneutraal zijn.
  • een bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem.
  • Read more

Producenten van biobased producten in gesprek met ‘de markt’

Dat het digitale tijdperk leidt tot minder papier is logisch. Dat er ook fysieke papiervervangers uit voortkomen, bleek op de netwerkbijeenkomst Groene Grondstoffen voor alledaagse producten op 24 januari in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Want hoe maak je karton Read more

Versterking Nederland-Duitse samenwerking voor Biobased economy

Tijdens een Rondetafelgesprek over Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van biobased economy in Berlijn is afgesproken dat Nederland en Duitsland samen optrekken op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling van duurzame biomassa en het gezamenlijk opzetten van business cases. Read more