Categorieën

CIRCONNECT lanceert tool waarmee bedrijven zelf hun milieu impact kunnen berekenen

De milieu impact van producten is voortaan snel en eenvoudig zelf in kaart te brengen met de nieuwe Self Assessment tool voor levenscyclus analyses. MKB bedrijven kunnen hiermee betere beslissingen maken die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. Read more

Shell start bouw grootste waterstoffabriek van Europa

Shell heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van Holland Hydrogen I, de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel. De 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse Read more

Fractioneren pyrolyse-olie basis voor biobased grondstoffen

Pyrolyse van biomassastromen kan stevig bijdragen aan de fossielvrije ambities van bedrijfsleven en overheid. Naast bio-olie is de scope inmiddels verbreed naar biobased grondstoffen. Technologie-ontwikkelaar BTG zit bij de koplopers. Lees hier verder.

Waterschappen: inzicht en handvatten voor volledige circulariteit

In 2030 moet Nederland 50% circulair zijn, in 2050 volledig circulair. Hiermee wordt de belasting van ons milieu beperkt, leveringszekerheid van grondstoffen vergroot en worden economische kansen gecreëerd. Waterschappen beheren objecten, “assets”, in de waterketen, het watersysteem en waterveiligheid Read more

Ambities Nederland voor waterstof en groene chemie komen in versnelling

De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld hebben op 29 juni 2022 tijdens de vierde bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ verdere afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Dit gebeurde Read more

Europese subsidie voor opschalen van de productie en toepassing van zeewier

Onderzoekers Sander van den Burg, Sophie Koch en Roel Helmes van Wageningen Economic Research (SSG) maken deel uit van een consortium dat een Horizon Europe-subsidie van 9 miljoen euro heeft gekregen voor het opschalen van de productie en markttoepassingen Read more