Nieuws
Agenda

Gouden Kiem Competitie 2019

De Gouden KIEM-competitie richt zich op jonge bedrijven die hun oorsprong vinden in de resultaten van universitair onderzoek, in het chemische domein. Met de Gouden KIEM-competitie willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland Chemistry deze jonge bedrijvigheid zichtbaar maken en het meest bijzondere voorbeeld daarvan belonen. Jonge bedrijven worden uitgenodigd zichzelf te nomineren, daarbij gesteund door een decaan […]

Lees verder…

Delftse start-up haalt € 2 miljoen binnen voor biotechnologie-innovatie

Delft Advanced Biorenewables (DAB) trok voor de ontwikkeling van een innovatieve bioreactor twee investeerders aan. Hiermee wil DAB de productie van biobased chemicaliën en geavanceerde brandstoffen op grote schaal mogelijk maken. Met steun vanuit de Topsector Energie bewees DAB eerder de economische potentie van haar technologie. De DAB-bioreactor maakt uit organische reststromen duurzame alternatieven voor […]

Lees verder…

Actieve uitwisseling kennis op jaarlijkse onderwijsbijeenkomst Biobased Garden

In de jaarlijkse ‘onderwijsbijeenkomst’ van de Biobased Garden (een samenwerking van Delphy en Proefboerderij Rusthoeve) werden verschillende onderzoeken en activiteiten gepresenteerd die door studenten zijn uitgevoerd.  Daarnaast was er ook ruimte voor het presenteren van andere onderzoeken die Delphy en RH samen opzetten rondom teelt, digitalisering, robotisering en zoetwatervoorziening. Bij Hogeschool Zeeland hebben ruim 50 […]

Lees verder…

Grondstoffenscanner brengt leveringszekerheid van kritische grondstoffen in de maakindustrie in kaart

Hoe zit het met de leveringszekerheid in uw materiaalketen? Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens en elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Het ministerie van EZK en de maakindustrie hebben daarom de grondstoffenscanner ontwikkeld: een tool met inzichten en tips. Grondstoffenscanner Via de website van de grondstoffenscanner​ kunnen  ondernemers […]

Lees verder…

Het geheim van het Biosintrum

Vrijdagmiddag vond de feestelijke opening plaats van het voor 80% uit biobased materialen opgetrokken Biosintrum in Oosterwolde (Fr). De ontmoetingsplek voor bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Een prachtig gebouw wat recent ook de jaarlijkse Nederlandse bouwprijs in de wacht wist te slepen. Als geheim van de tot standkoming werd door de Burgemeester, de architect en de […]

Lees verder…