Nieuws
Agenda

Subsidie Circulaire Ketenprojecten; meer informatie

Bent u ondernemer en werkt u aan een circulair ketenproject? Dan is de Subsidie circulaire ketenprojecten wellicht iets voor u. Op 4 maart organiseren zij een webinar over deze subsidieregeling. Vanaf 1 april kunnen ondernemers weer aanvragen indienen voor de Subsidie circuliare ketenprojecten. In een circulair ketenproject werken mkb-ondernemers samen om een product- of materiaalketen […]

Lees verder…

Webinarserie “Bouwmaterialen van de toekomst”

“Bouwmaterialen van de toekomst” presenteert bouwmaterialen die een integraal antwoord bieden op de vraag naar echte duurzaamheid. Bijna geen enkel ander onderwerp is zo verbonden met het idee van de toekomst als bouwen. Generaties mensen zullen wonen, leven en werken in de gebouwen die we binnenkort bouwen. Hoe gaan we dan om met het gebruik […]

Lees verder…

BBI JU wordt Circular Biobased Industry Joint Undertaking

De Europese Commissie heeft in een aangenomen wetgevingsvoorstel overeenstemming bereikt over de opvolger van BBI JU – de circulaire biogebaseerde Europese gemeenschappelijke onderneming (CBE JU). Het nieuwe partnerschap tussen de EU en het Bio-based Industries Consortium (BIC) zal naar verwachting voortbouwen op het succes van BBI JU en tegelijkertijd zijn bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van […]

Lees verder…

Lancering actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’

Nederland en Europa willen de CO2-uitstoot van de industrie in 2050 volledig reduceren. De Nederlandse kunststoffen- en kunstmestindustrie, die is geconcentreerd in Zuid-Nederland, kan hier een uitermate belangrijke bijdrage aan leveren. De impact van deze basischemie op het klimaat is groot. Omdat de basischemie basismaterialen levert, heeft ze bovendien grote invloed op het duurzaamheidsprofiel van […]

Lees verder…

Fiscale korting voor circulair bouwen via de MIA\Vamil

Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Regeling groenprojecten zijn in 2019 voor bijna 240 miljoen euro aan aanvragen ingediend voor investeringen in circulair bouwen. Ook in 2021 kunnen ondernemers voor circulair bouwen weer gebruik maken van de MIA. Op de Milieulijst staan codes voor circulaire utiliteitsgebouwen, woningen en circulaire gebouwgevels. Verder zijn circulaire producten in de lijst opgenomen […]

Lees verder…