Categorieën

To be or not to be a biobased commodity

Een beoordeling van vereisten en kandidaten voor op lignocellulose gebaseerde producten.

Download hier de publicatie die recent is toegevoegd aan de Kennisbank Biobased Economy.

Lignocellulosische  biomassa  is een  onderbenutte  hernieuwbare  hulpbron. Het gebruik van deze  biomassa  voor  biobased  toepassingen  Read more

De rol van aanbodketens van biomassa in de post-COVID-19-economie

In maart 2020 startte een team van IEA Bioenergy Task 43 (Biomass supply) onderzoek om te onderzoeken hoe biomassa supply chains kunnen bijdragen aan het post-COVID19 herstel. Het doel van het onderzoek was om evidence-based advies te geven, ondersteund Read more

Productie van bulkgrondstoffen uit reststromen een stap dichterbij

In het project CAPCOM is aangetoond dat het technisch en economisch mogelijk is om een verhandelbare bio-grondstof, in de vorm van pellets, voor grootschalig gebruik op de markt te brengen. Verhandelbare bio-grondstof die hard nodig is om de transitie Read more

Voortgangsrapport over thermische vergassing van biomassa en afval

Dit rapport, opgesteld door IEA Bioenergy Task 33, geeft een overzicht van onderzoeksactiviteiten op het gebied van vergassing van biomassa en afval in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Vergassing als Read more

Minder aardgasverbruik en duurzame biomassa

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft een notitie geschreven over de wijze waarop Nederland versneld minder aardgas kan verbruiken. Ook de inzet van duurzame biomassa is daarbij nodig.

Lees hier verder.

Duurzaamheidscriteria Post-2020

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materialen, brandstof, voedsel en veevoer.  De urgentie om biomassaketens te verduurzamen neemt hierdoor toe. De praktijk laat echter zien dat de huidige aanpak onvoldoende toereikend is. Read more