Categorieën

Ambities Nederland voor waterstof en groene chemie komen in versnelling

De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld hebben op 29 juni 2022 tijdens de vierde bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ verdere afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Dit gebeurde Read more

Platform Groen Gas biedt meerjarenprogramma aan

Op 31 mei 2022 heeft het Platform Groen Gas haar Meerjarenprogramma aangeboden aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Het Platform Groen Gas is voortgekomen uit een fusie van vier brancheorganisaties en verwoordt in het Meerjarenprogramma de acties Read more

Eerste Nederlandse Bio-LNG-installatie produceert miljoenste kilo

De eerste bio-LNG-installatie van Nederland heeft inmiddels een productiemijlpaal van één miljoen kilo bereikt, waarmee circa vier miljoen kilometer duurzaam transport met zware vrachtwagens mogelijk is gemaakt. Voor initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell is deze mijlpaal een belangrijk bewijs Read more

Norm voor biomassavergassingsinstallaties ter commentaar

Het normontwerp NEN 8771:2022 voor biogasinstallaties is herzien en gepubliceerd voor commentaar. De nieuwe editie gaat de versie uit 2021 vervangen. In de herziening is het toepassingsgebied teruggebracht naar alleen biomassavergassingsinstallaties. De overige toepassingsgebieden worden opgenomen in NEN-EN-ISO 24252:2022 Read more

Voortgangsrapport over thermische vergassing van biomassa en afval

Dit rapport, opgesteld door IEA Bioenergy Task 33, geeft een overzicht van onderzoeksactiviteiten op het gebied van vergassing van biomassa en afval in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Vergassing als Read more

Brussel wil 35 miljard kuub biogas in 2030

Europa moet in 2030 35 miljard kubieke meter biogas produceren. Dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2015. Vooral in de landbouw kan de biogasproductie worden opgevoerd, zo stelt de Europese Commissie in een concept-beleidsnota over meer betaalbare, Read more