Co-processing van biogene stromen in naftakrakers
Agenda

Co-processing van biogene stromen in naftakrakers

Deze werkgroep houdt zich bezig met het omzetten van biogene reststromen in een olie (biocrude) die bijgemengd kan worden in een aardolieraffinaderij en/of naftakraker, als brandstof kan dienen voor opwekking van warmte en elektriciteit of als grondstof voor de productie van chemicaliën kan dienen.

Rapport