C1 chemie en CO2
Agenda

C1 chemie en CO2

De scope van deze werkgroep is het gebruik en de conversie van C1-bronnen, zowel fossiel als biogeen: C (ook vast), CO, CO2, CH4, mengvormen van deze grondstoffen. Het doel is om inzicht te verkrijgen welke technologische routes voor Nederland kansrijk zijn om C1-bronnen te valoriseren in grondstoffen en (half)producten. Om de scope verder af te bakenen is een eerste concept matrix opgesteld van technologieën en producten, waarbij in kaart zijn gebracht: consortia, type technologie, TRL-level, eindproducten, grondstof en eisen aan grondstof, productiekosten, referentieroutes. Dit overzicht zal de komende maanden verder verdiept worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan potentiële kostenbesparing per ton CO2 ten opzichte van CCS en het potentieel voor Nederland. In juni vindt het volgende overleg van deze werkgroep plaats, gericht op selectie van kansrijke routes.

Leden van de werkgroep C1-chemie zijn: Corbion (trekker), AkzoNobel, Avantium, DBC, DSM, Brightlands Chemelot Campus, Chemelot InSciTe, Gasunie, Heveskes Energy, NOM, Photanol, Tatasteel, Twence en VNCI.