Agenda
Agenda

Week van de biobased bouwmaterialen

Reststromen gebruiken voor de Biobased economie biedt enorme kansen. Maar hoe zien die kansen eruit? Hoe zijn ze te verzilveren? En hoe werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen hieraan samen? Daarover gaan drie themaweken die Greenport West-Holland voor het project Bioboost dit najaar organiseert.

De eerste is “Week van de biobased bouwmaterialen” van 2 tot 6 september. Tijdens deze week kunt u onder meer deelnemen aan een excursie en een mini-symposium over het gebruik van restmaterialen voor de productie van bouwmaterialen. Lees hier verder.

Later dit jaar wordt ook “Week van de biobased insectenkweek” (7-11 oktober) en “Week van de biobased textiel en papier” (9-13 december) georganiseerd.