Agenda
Agenda

Uitnodiging informatiemiddag Horizon 2020: laatste calls klimaat, water, circulaire- en bioeconomie

Woensdag 2 oktober 2019, C-Bèta, Hoofddorp 

 

Locatie: C-Bèta, Hoofddorp (circulaire locatie: ontmoetingsplek voor mensen die werken aan de circulaire (kringloop) economie. Zie ook: https://c-beta.nl/)

Doel

  • Informeren: over mogelijkheden voor deelname aan Horizon 2020 en andere relevante Europese subsidieprogramma’s
  • Verbinden: netwerken onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers

Focus

Societal Challenge 2 (food, agriculture, marine & maritime, bioeconomy)

Societal Challenge 5 (climate, environment, resource efficiency & raw materials)

 

Programma

13.00     INLOOP

 

13.30     Welkomstwoord

Jelmer Hoogzaad, Shifting paradigms: Maatschappelijke uitdagingen vragen om open innovatie, systeemdenken en internationale onderzoekssamenwerking

Introductie H2020

Sascha Bollerman, Ministerie LNV: Het belang van Societal Challenge 2

Robbert Droop, Ministerie I&W: Het belang van Societal Challenge 5

Ineke Hoving, Ministerie EZK: Vooruitblik Horizon Europe

 

14.45     KOFFIE

 

15.00     Parallelsessies

 

               Parallelsessie 1 Societal Challenge 2 (food, agriculture, marine & maritime, bioeconomy)

Kansen in Societal Challenge 2

Meedoen met impact: pitches van en discussie met drie indieners

Andere relevante programma’s

 

               Parallelsessie 2 Societal Challenge 5 (climate, environment, resource efficiency & raw materials)

Kansen in Societal Challenge 5

Meedoen met impact: pitches van en discussie met drie indieners

Andere relevante programma’s

 

16.45     NETWERKBORREL

Netwerken & matchmaking met beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers

 

Registratie

U kunt zicht hier aanmelden voor de informatiemiddag.

Komt u ook met het openbaar vervoer?

 

 

 

Maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame voedselvoorziening en een circulaire economie vragen om innovatieve, systeem-veranderende oplossingen. Internationale onderzoekssamenwerking is hiervoor cruciaal. Horizon 2020 is hét Europese subsidieprogramma dat dit mogelijk maakt. Hoe? Kom naar onze informatiemiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Team IRIS
Internationale Programma’s

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL| Den Haag
Postbus 93144  | 2509 AC | Den Haag
…………………………………………………………………………….

T 088 042 4210
E teamiris@rvo.nl
I http://www.rvo.nl/horizon2020