Agenda
Agenda

Slotbijeenkomst Growing a green Future

Met enthousiasme willen we u uitnodigen voor de slotbijeenkomst van het Vlaanderen-Nederland Interreg project:

Growing a Green Future

 

Een biobased vakantiehuis, verschillende soorten bouwmaterialen, papiertoepassingen, biocides van boerenwormkruid en lokaal geteelde goudbloemen….

 

Wanneer 17 december 2019

Locatie Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen, Nederland

 

 

In de afgelopen drie jaar hebben we samen met onze partners binnen het Interreg project ‘Growing a Green Future’ gewerkt aan een bijdrage aan de biobased ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen. Lokaal geteelde grondstoffen die ook lokaal verwerkt kunnen worden tot eindproduct. Zo profiteert een hele regio, van akker­bouwer tot (MKB)bedrijf tot de consument van de biobased economy.

 

In de zoektocht naar nieuwe teelten en toepassingen hebben we veel kansen gezien, zoals:

  • * Spruitenstronken als verrassend goed materiaal voor papier en karton
  • * Hennep, als zeer belangrijke grondstof, is nu ook in Vlaanderen te telen
  • * Goudsbloem levert grondstoffen voor cosmetica, maar ook voor verf

 

Resultaten

Vanuit GaGF gingen we diep in op de thema’s bouw, natuurvezels, natuurlijke oliën en natuurlijke biocides. Tijdens de slotbijeenkomst hoort u over de resultaten van GaGF en staan we stil bij de kansen die wij, en andere bedrijven in de regio Nederland-Vlaanderen, zien voor de toekomst van de hele keten.

 

Inspiratiesessies

Tijdens de inspiratiesessies kijken we naar de thema’s bouw en kleinschalige bioraffinage. Dit biedt kansen voor akkerbouwbedrijven om de geteelde producten niet alleen te bewaren maar verder te raffineren tot een grondstof met een hogere, stabielere prijs. De inspiratiesessie natuurlijke biocides gaat in op de (lange) zoek­tocht naar natuurlijke en duurzame middelen, die mogelijk een zeer grote rol gaan spelen bij de bestrijding van ziekten en plagen in de akkerbouw.

 

INNOVATIEMARKT:

onthulling Biobased vakantiehuis

 

Dhr. H. Polman, Commissaris van de Koning,

onthult het Biobased vakantiehuis op de

innovatiemarkt, zoals dat ontwikkeld is in het

project en gebouwd zal worden te Kamperland.

Op de innovatiemarkt is veel aandacht voor

actuele ontwikkelingen, zoals de winning van

eiwit uit bietenblad door Cosun.

 

Opgave

Opgeven kan door een mail te sturen naar info@biobasedgarden.nl. Vermeld daarbij of u voor het middagdeel komt of ook aan een ochtenddeelsessie wilt meedoen.

 

Namens de samenwerkende partijen,

Cor van Oers, Delphy, projectleider

M 06 53 42 72 46

W www.biobasedgarden.nl

Het project ‘Growing a Green Future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

PROGRAMMA SLOTEVENT Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

DAGVOORZITTER: RAMONA VAN ZWEDEN

 

10.00 OCHTENDPROGRAMMA MET PARALLELSESSIES  
Inloop met koffie en Zeeuwse lekkernij, registratie deelnemers
Opening en welkom – Cor van Oers, Delphy, projectleider Growing a Green Future
Biobased economy in NL: Tour de horizon – Kees de Gooijer, directeur TKI Agrifood
Handel in emissierechten en CO2 in een Bio-economie, hoe past dit in de regelgeving?

– Dorette Corbey, federatie Bio-economie Nederland

 

11.30 PARALLELSESSIE 1:

THEMA KLEINSCHALIGE BIORAFFINAGE

PARALLELSESSIE 2:

THEMA BOUW

 
KU Leuven, raffineren

Lise Appels, KU Leuven

Opening en welkom

Charlotte van Sluijs, Proefboerderij Rusthoeve

 
Voorbeelden kleinschalige bioraffinage

Edwin Keijsers, Wageningen Research

Biobased Bouwen

Sissy Verspeek en Fred van der Burgh, Agrodome

 
Direct Processing met betaprocess

Hans van Klink, DSD

 

 

12.30 PARALLELSESSIE 3: THEMA NATUURLIJKE BIOCIDEN PARALLELSESSIE 4: BEZOEK INNOVATIEMARKT  
Opening en welkom

Cor van Oers

Presentaties, Pitches, Producten  
Resultaten biociden

Jeroen Geuens, Karel de Grote Hogeschool

Onthulling Biobased vakantiehuis door dhr. H. Polman,

Commissaris van de Koning Zeeland

 
Labo- en veldproeven: hetzelfde resultaat gegarandeerd?

Prof. Pieter Spanoghe, Universiteit Gent

 

12.00

 

Lunch, registratie deelnemers middagprogramma  
13.30

 

Sluiting ochtendprogramma  
13.30 MIDDAGPROGRAMMA  
Opening en welkom – Charlotte van Sluijs, Rusthoeve
Resultaten Growing a Green Future – Cor van Oers, Delphy
Visie op BBE in Nederland – Petra Koenders, Green Chemistry Campus
Visie op BBE in Vlaanderen – Sofie de Dobbelaere, Flanders Biobased Valley
Interactieve paneldiscussie onder leiding van Ramona van Zweden – Rop Zoetemeijder, Petra Koenders en Filip Beacke

 

 

15.00 Innovatiemarkt

Dhr. H. Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland is aanwezig voor de onthulling van het biobased vakantiehuis.

 

 
16.30 Borrel en receptie met hapjes uit de Biobased Innovation Garden