Agenda
Agenda

Nieuwe Energiedag Oost-Nederland

Graag nodigen we u uit voor de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland met als titel:
Combinaties voor opwekking en opslag nieuwe energie

Voor de verduurzaming van de energievraag moet steeds meer gezocht worden naar combinaties van verschillende duurzame energiebronnen en naar de mogelijkheden om tijdig te schakelen tussen zon & wind, warmte en mobiliteit. Ook biomassa en andere vormen van duurzame energieopslag spelen een belangrijke rol bij het in balans brengen van vraag en aanbod van energie.

Op de jaarlijkse BEON Energiedag willen we mooie voorbeelden laten zien van hybride systemen in Oost-Nederland. Waar voorheen de dag zich alleen richtte op bio-energie, gaat het nu vooral om knappe combinaties met andere vormen van duurzame energie.

Ook dit maal organiseert het Bio-energiecluster Oost-Nederland deze dag in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel | programma Nieuwe Energie Overijssel.

Aanmelden

Programma

Ontvangst
Tussen 09.00 en 09.30 uur – Provinciehuis, Zwolle

Excursies (meer informatie)
Vertrek om 09.30 uur – vanaf Provinciehuis, Zwolle

Bus A. Bezoek aan de Brouwer Bio-centrale in Balkbrug
Bus B. Bezoek aan de mestvergistingsinstallatie van Nijkamp in Bathmen
Bus C. Bezoek aan de Energieproeftuin in de wijk Berkum nabij Zwolle

Lunch & Informatiemarkt
12.30 – 13.15 uur

Plenair, Statenzaal
13.15 – 14.15 uur
• Opening en welkom | René Venendaal, bestuurder Bio-energiecluster Oost-Nederland
• Programma NEO | Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel
• Nieuwe energie in de praktijk | interview met Richard van Leeuwen, Saxion
• Filmbeelden verduurzaming energievoorziening van de voedselproductie
• Paneldiscussie onder leiding van André van der Zee
• Bio-energiecluster | uitreiking jubileumboekje “Tien jaar samenwerken aan nieuwe energie”

Parallelsessies (meer informatie)
15.00 – 16.30 uur
1. Hybride warmtesystemen
2. Balanceren op het gas- en elektriciteitsnet
3. Combinaties van energie en materialen

Vrolijke afsluiting tijdens de borrel
vanaf 16.30 uur

Wij hopen u op 1 november a.s. te ontmoeten!

Met hartelijke groeten,
Frans Feil
coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland