Agenda
Agenda

NEN organiseert seminar ‘Coatings for the future’

NEN organiseert op donderdag 17 oktober de seminar ‘Coatings for the future’. De seminar is interessant voor betrokken partijen in de coatingsector. Daarbij worden de normen en normalisatiebehoeften in het algemeen toegelicht als ook specifiek voor de toepassing in de olie- en gassector, transportleidingen en scheepsbouw.

Binnen NEN houden verschillende normcommissies zich bezig met de ontwikkeling van internationale normen op het gebied van coatings. Enerzijds vinden er initiatieven plaats om nieuwe normen te ontwikkelen voor specifieke sectoren, waarbij betere afstemming met andere sectoren wenselijk is. Anderzijds vinden er verscheidene innovaties plaats, waarbij normalisatie een praktisch instrument is om marktintroductie te bevorderen.

Break-out sessies
Tijdens de seminar gaan de deelnemers na inleidende presentaties in break-out sessies uiteen om van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen. Hierbij wordt ingespeeld op actuele thema’s als energietransitie en de circulaire en/of bio-economie. Suggesties voor onderwerpen zijn van harte welkom. In de afsluitende plenaire sessie wordt besproken welke normalisatiebehoeften er zijn en hoe Nederlandse stakeholders hierin gezamenlijk kunnen optrekken.

Doelstellingen seminar
De seminar heeft de volgende doelstellingen:

  • informeren van geïnteresseerde partijen, zowel bestaande leden als andere belanghebbenden, over de (normalisatie)ontwikkelingen binnen de coatingsector;
  • afstemmen en coördineren van de verschillende normalisatietrajecten en -initiatieven gerelateerd aan coatings op mondiaal, Europees en nationaal niveau;
  • versterking van de Nederlandse positie in de internationaal opererende coatingsector via afvaardiging van Nederlandse stakeholders en gecoördineerde inbreng in normalisatietrajecten.

Aanmelden seminar ‘Coatings for the future’
Op de website van NEN is meer informatie te vinden over het programma alsook het formulier om te registreren. Aan de seminar ‘Coatings for the future’ zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, consultant Energie & Biobased Economie, via e-mail energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.

Lees het bericht op nen.nl