Agenda
Agenda

NEN organiseert op 24 september bijeenkomst over Europese afspraken voor CCUS & carbon accounting

Een van de oplossingen om de doelstellingen van het ‘Parijsakkoord’ te halen, is het afvangen, transporteren en hergebruiken of (ondergronds) opslaan van CO2 (in het Engels afgekort als CCUS). Ook in het ‘Fit for 55’ klimaatpakket van de Europese Commissie en in het nationaal Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor CCUS. Europese afspraken (normen) kunnen de uitrol van de CCUS-sector ondersteunen en versnellen. NEN organiseert op 24 september een online bijeenkomst om deze ontwikkelingen toe te lichten.

Tijdens de bijeenkomst worden presentaties verzorgd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (beleid), Porthos (CCS), CO2 Smart Use (CCU), Climate Cleunup (‘carbon accounting’) en CEMBUREAU (ervaring met ISO-normalisatie). Vervolgens licht NEN het voorstel toe om op Europees niveau een normcommissie op te richten die zich gaat bezighouden met normalisatie op het gebied van CCUS en carbon accounting. Ook CEN, de Europese organisatie voor normalisatie, heeft CCUS aangemerkt als belangrijk domein waarvoor normen behoren te worden ontwikkeld.

Vertrouwen

Standaardisatie en certificatie zijn bewezen instrumenten om veiligheid te verhogen, kosten te verlagen, interoperabiliteit en kwaliteit te borgen, en innovaties te bevorderen. Daarbij is het ook van belang om te zorgen dat de koolstofboekhouding eenduidig en transparant is. Naast de economische waarde die CO2 vertegenwoordigt (bijv. via emissiehandel en ‘carbon credits’) staat CCUS ook onder grote maatschappelijke belangstelling. Breed gedragen afspraken bieden politiek, industrie en maatschappij vertrouwen en zekerheid dat de zaken goed zijn geregeld. Nederland kan hiermee in Europa een leidende positie innemen.

Aanmelden

De online bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 september van 14.30 tot 16.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar energy@nen.nl, met vermelding van ‘CCUS 24 september’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de normen voor de CCUS-sector, het normalisatieproces en de mogelijkheden om invloed op deze normen uit te oefenen kan contact worden opgenomen met NEN, Jarno Dakhorst, consultant Energie, per e-mail naar energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 326.