Agenda
Agenda

Matchmaking NWO Call ‘Transities en gedrag’

13.00 – 17.00 uur

NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 300, Den Haag

NWO, ZonMw en de topsectoren organiseren een matchmakingsevenement in Den Haag voor de NWO-call ‘Transities en gedrag’. Deze call richt zich op interdisciplinair onderzoek naar gedrag en gedragsverandering voor maatschappelijke uitdagingen.

Doel

Naast informatieverstrekking over deze nieuwe call is het doel van de bijeenkomst het bij elkaar brengen en verbinden van onderzoekers van kennisinstellingen en mogelijke private en/of publieke partners. Deze nieuwe samenwerkingsconsortia hebben als doel een impuls te geven aan de kennisontwikkeling die nodig is voor de maatschappelijke transitievraagstukken.

Voor wie?

De bijeenkomst is met name bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers, private en publieke onderzoekspartners, non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij transitievraagstukken waar wij als maatschappij voor staan en/of (gedrags)onderzoek.

Indicatief programma

13.00 – 13.30 uur   Inloop

13.30 – 13.40 uur   Opening

13.40 – 14.00 uur   Lezing

14.00 – 14.10 uur   Toelichting Call

14.10 – 15.00 uur   Matchmaking ronde 1

15.00 – 15.30 uur   Pauze

15.30 – 16.15 uur   Matchmaking ronde 2

16.15 – 16.45 uur   Paneldiscussie en Afsluiting

16.45 – 17.30 uur   Borrel

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden wel nodig via bijgaand aanmeldformulier .