Agenda
Agenda

Handvaten voor reguleren bodemenergiesystemen

Met het oog op CO2-reductie en het verminderen van de gaswinning groeit de belangstelling voor bodemenergiesystemen. Op woensdag 22 mei 2019 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk een Juridisch Café over het reguleren én stimuleren van deze systemen.

In het Juridisch Café gaan twee deskundige sprekers in op de rol die open en gesloten bodemenergiesystemen kunnen spelen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Zo kan warmte- en koudeopslag (WKO), een open systeem, worden toegepast ten behoeve van de energievoorziening van bedrijfsgebouwen of woningbouwprojecten. Hierbij wordt het grondwater in de dieper liggende bodem gebruikt als buffer, in de winter wordt koud water opgeslagen in een koude bron en in de zomer wordt warm water opgeslagen in een warme bron. Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt geen grondwater verplaatst, maar een vloeistof in buizen door de bodem geleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature in de bodem aanwezig is. Dit systeem, vaak aangeduid met bodemwarmtewisselaar, kan onderdeel uitmaken van de warmtepomp bij een individuele woning.

De sprekers zetten uiteen op welke wijze open en gesloten bodemenergiesystemen zijn gereguleerd. Ook bieden zij, met name ten behoeve van het bevoegd gezag (de provincie of gemeente), handvaten om bodemenergiesystemen te reguleren en te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanwijzen van referentiegebieden en het vaststellen van beleid voor vergunningverlening. Verder wordt toegelicht in welke gevallen bodemenergiesystemen rendabel kunnen zijn. Zoals gebruikelijk is er ook bij dit Juridisch Café weer ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Programma
16:30 Ontvangst met koffie en thee

17:00 Opening en inleiding door Jelle van de Poel (sectie Milieurecht en Praktijk)

17:05 Juridische context door Edward Brans (advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn)

17:50 Pauze met broodjes

18:10 Technische mogelijkheden en beperkingen door Ad van Bokhoven (adviseur energie & procestechniek bij KWA)

18:55 Discussie en uitwisseling van ervaringen

19:30 Netwerkborrel

20:00 Einde Juridisch Café

Voor meer informatie en om u aan te melden, zie onze website:
https://www.vvm.info/juridischcafe/handvaten-voor-reguleren-bodemenergiesystemen