Agenda
Agenda

Docentendag: “Biotechnologie als tool voor de Biobased Economy”

Docentendag Biobased Economy – Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN)

Locatie: Laan van Scheut 2 Nijmegen, 13 december 13:00-17:30, ruimte 2.01

Titel: “Biotechnologie als tool voor de Biobased Economy”

Klik hier voor aanmelding. 

Biotechnologische processen spelen een grote rol binnen de Biobased Economy. Denk bijvoorbeeld aan de productie van bio-ethanol uit tarwestro of de productie van het bioplastic PLA vanuit suikerbiet. Enerzijds gaat het daarbij om de enzymen die een rol spelen bij de enzymatische omzetting van biomassa tot fermenteerbare suikers, anderzijds de verdere bioconversie met vaak genetisch gemodificeerde micro-organismen. Ook valt er te denken aan het aanpassen van gewassen binnen de groene biotechnologie. Het gebruik van biotechnologie leidt over het algemeen tot een duurzame en schone productiemethode.

Tijdens deze middag willen we samen in gesprek gaan over hoe biotechnologische processen in praktijk toe te passen in onderwijs en onderzoek en over de uitdagingen waar we tegen aan lopen. Welke kansen en mogelijkheden bieden deze biotechnologische processen ons nu precies en wat zijn de vraagstukken met betrekking tot regelgeving die daarbij komen kijken?

Programma

13:00 – 13:30    Inloop met koffie en thee

13:30 – 13:40    Welkom door Dr. Christien Lokman, Programmamanager zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) & Lector industriële microbiologie

13:40 – 14:10    Lezing 1 Onderwijs: biotechnologie in het onderwijs bij de HAN (HAN BioCentre, Dr. Ruud Heshof)

14:10 – 14:40     Lezing 2 Overheid: GMO beleid in Nederland (Directie Veiligheid en Risico’s, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

14:40 – 15:00    Pauze

15:00 – 15:30    Lezing 3 Onderzoek: inzet van biotechnologie in de Biobased Economy (Wageningen Food & Biobased Research, Dr. Mattijs Julsing)

15:30 – 15:45    Pitches vanuit hogescholen over biotechnologische projecten in onderzoek en onderwijs

15:45 – 16:30     Workshops: we zullen in een aantal groepen verder praten over de biotechnologische mogelijkheden die bijdragen aan de verandering naar een Biobased Economy in onderwijs en onderzoek.

Workshop 1       CRISPR-cas: implementeren van nieuwe technologieën in het onderwijs

Workshop 2       Werken in de driehoek: het betrekken van bedrijven bij onderwijs en onderzoek

Workshop 3       Ethiek implementeren in het onderwijs

16:30 – 16:45    Rondleiding HAN BioCentre en andere biotechnologische labs

16:45 – 17:30    Afsluiting en borrel

Aanmelding via link