Agenda
Agenda

Conferentie Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof?

Biomassacentrales, houtkachels, biodiesel en bioplastics roepen controverses op. Kunnen we biomassa benutten voor de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie, zonder de mondiale voedselvoorziening en biodiversiteit in gevaar te brengen, of de lokale luchtkwaliteit?

Daarover gaat de conferentie Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof? op vrijdag 24 mei in Utrecht.

Heleen de Coninck, een van de hoofdauteurs van het rapport van het VN-klimaatpanel IPCC over het beperken van de opwarming van de aarde tot 1.5 ºC, zal de keynote speech houden, over de rol van biomassa en negatieve emissies in de aanpak van klimaatverandering.

Tot de overige sprekers behoren Tom van der Lee (Tweede Kamerlid GroenLinks), Jelmer Vierstra (Natuur & Milieu), Martin Junginger (hoogleraar bio-based economy Universiteit Utrecht), Jorrit Nuijens (wethouder Diemen), Bart Dehue (Vattenfall-Nuon), Bert Brunekreef (hoogleraar milieu-epidemiologie Universiteit Utrecht), Jan Ros (PBL) en Loes Knotter (Platform Duurzame Biobrandstoffen).

De conferentie duurt van 13 tot 17 uur en vindt plaats in Villa Jongerius, Kanaalweg 64 in Utrecht.

Voor nadere informatie en aanmelding, zie https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/agenda/conferentie-biomassa-voedsel-grondstof-of-brandstof