Agenda
Agenda

NWO Informatie- en matchmaking-bijeenkomst Perspectief

NWO heeft haar financieringsinstrument Perspectief aangepast aan het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid. Vanuit Perspectief worden onderzoeksprogramma’s gefinancierd die bijdragen aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen worden uitgedaagd om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen […]

Lees verder…

Fueling the future met waterstof

Recent is Rotterdam nog gepresenteerd als dé plek voor de start van de waterstofeconomie. Het is dan ook niet toevallig dat Rotterdam en Gasunie belangrijke partners zijn van de internationale Fueling the Future Summit is met dit jaar als thema waterstof. Bent u er bij op 1 oktober? Met nu al ruim 80 Europese deelnemers belooft het […]

Lees verder…

Uitnodiging informatiemiddag Horizon 2020: laatste calls klimaat, water, circulaire- en bioeconomie

Woensdag 2 oktober 2019, C-Bèta, Hoofddorp    Locatie: C-Bèta, Hoofddorp (circulaire locatie: ontmoetingsplek voor mensen die werken aan de circulaire (kringloop) economie. Zie ook: https://c-beta.nl/) Doel Informeren: over mogelijkheden voor deelname aan Horizon 2020 en andere relevante Europese subsidieprogramma’s Verbinden: netwerken onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers Focus Societal Challenge 2 (food, agriculture, marine & maritime, bioeconomy) Societal […]

Lees verder…

Businessmeeting Platform voor Bioenergie

Vrijdag 4 oktober is de eerstvolgende PBE Business Meeting. ECN part of TNO in Petten is onze gastheer. Het programma kent o.a. een rondleiding die de R&D activiteiten van ECN laat zien. Dat betreft o.a. de opwerking van biomassa reststromen tot bioenergiedragers, biomassa verbranding voor E+W productie en productie van biobrandstoffen en biochemicaliën via bioraffinage […]

Lees verder…

Week van de biobased insectenkweek

Reststromen gebruiken voor de Biobased economie biedt enorme kansen. Maar hoe zien die kansen eruit? Hoe zijn ze te verzilveren? En hoe werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen hieraan samen? Daarover gaan drie themaweken die Greenport West-Holland voor het project Bioboost dit najaar organiseert. Tijdens deze week kunt u onder meer deelnemen aan een excursie en […]

Lees verder…

Financiering van de Bio-economie: van knelpunt naar doorbraak

Heeft u interesse in het uitdiepen van oplossingsrichtingen in de financiering van reeds ontwikkelde sleuteltechnologieën in de bio-economie? Dan nodigen wij u van harte uit om in de middag van 8 oktober deel te nemen aan onze bijeenkomst in Brussel. De Nederlandse Ambassade in België brengt bedrijven uit de Benelux samen die actief zijn in […]

Lees verder…

Slotconferentie Grenzeloos Biobased Onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de grensregio Vlaanderen – Nederland. Maar hoe verzilver je die kansen? Welke kennis en vaardigheden heeft de nieuwe generatie professionals in de biobased industry nodig? En hoe zorg je dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten? 14 Vlaamse en Nederlandse partners in het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ […]

Lees verder…

Open dag Biobased Proeftuin

Op 12 oktober vindt de open dag van de eerste Biobased Proeftuin van de provincie Noord-Holland op de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer plaats. Er worden elk uur rondleidingen in en rondom de biobased proeftuin gegeven. Er zijn foodtrucks en diverse activiteiten voor jong en oud. Aanleiding Voor het eerst heeft de provincie een weg als […]

Lees verder…

NEN organiseert seminar ‘Coatings for the future’

NEN organiseert op donderdag 17 oktober de seminar ‘Coatings for the future’. De seminar is interessant voor betrokken partijen in de coatingsector. Daarbij worden de normen en normalisatiebehoeften in het algemeen toegelicht als ook specifiek voor de toepassing in de olie- en gassector, transportleidingen en scheepsbouw. Binnen NEN houden verschillende normcommissies zich bezig met de […]

Lees verder…

2nd annual Argus Biomass Nordics and Baltics conference

The conference welcomed 100+ regional companies in 2018 – and this year, we’re already received a record number of bookings.* 29-31 October 2019, in Copenhagen, Denmark.  Download your copy of the sample delegate list here You can join new attendees from organisations such as:  Eesti Energia, Avoti SWF, Bio-Brændsel Danmark A/S, Drax, E.ON, AMP Clean Energy and Stora Enso Bioenergi. They […]

Lees verder…