Agenda
Agenda

De Vezels Centraal 25 februari 16.00

Binnen het project Biobased Innovation gardenS  werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door planten.  Op dit moment gebruiken we planten vooral voor voedsel of voer. Momenteel is de vezelmarkt van natuurlijke oorsprong sterk in beweging.

Graag nemen we u mee in een kort informatief webinar op donderdag 25 februari a.s. Aanvang om 16.00 uur exact.

Aanmelden kan via:

https://uikc.webinargeek.com/de-vezel-centraal

De volgende sprekers nemen u mee:

Leon Joore van het Natuurvezel Applicatie Centrum heeft al jarenlange ervaring met natuurvezels, en neemt ons mee in zijn visie op de doorontwikkeling hiervan.

Matthijs Roorda is directeur van GreenInslusive. GreenInclusive werkt aan de ontwikkeling van producten die langdurig CO2 opslaan en hiermee actief bijdragen aan de ambities van de Nederlandse overheid om CO2 te reduceren. Vooral door de ontwikkeling en stimulering van de markt van producten met als grondstof hennep.

Edwin Keijsers heeft als DLO onderzoeker bij Wageningen Food & Biobased Research in de afgelopen jaren SWOT analyses gemaakt van verschillende non-food gewassen in verschillende landen. Op twee verschillende manieren zijn de combinaties van gewassen en eindproducten met elkaar vergeleken: Enerzijds verschillende gewassen die hetzelfde eindproduct kunnen leveren en anderzijds de verschillende producten die uit 1 gewas kunnen komen.

Ook nemen we u graag mee naar onze zoektocht naar nieuwe teelten. Zo hebben wij in de Biobased Innovation Garden Rusthoeve geëxperimenteerd met de teelt van jute.

Adrie Albregste en Francisca Boen praten u bij over onze ervaringen.

Het project Biobased InnovationsGardens is een samenwerking tussen Proefboerderij Rusthoeve en Delphy en wordt ondersteund door de BrancheOrganisatie Akkerbouw en de Provincie Zeeland.

 

Binnen het project Biobased Inoovation gardenS werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door planten.  Het gebruik van planten, die CO2 vastleggen als grondstof voor producten zoals papier, bouwmateriaal of plantenbakken zorgt ook voor een positieve bijdrage aan het reduceren van CO2.

 

Natuurvezels zijn zeer bruikbaar als grondstof in de biobased economy. Papier, bouwmaterialen en verpakkingsmiddelen zijn zeer goed te maken van gewassen zoals hennep, vlas en spruitkool. Het doorontwikkelingen van deze markt biedt vele kansen voor de akkerbouw als leverancier van de grondstoffen, veel vezelgewassen zijn goed te telen op de zuidwestelijke kleigronden.

 


Aanmelden kan al wel via: 
https://uikc.webinargeek.com/de-vezel-centraal