Agenda
Agenda

Webinar Impact van praktijkgericht onderzoek

Het lectorenplatform Biobased Economy organiseert op 24 november een webinar met als onderwerp: Impact van praktijkgericht onderzoek. Het Lectorenplatform neemt het initiatief om de verschillende visies omtrent dit onderwerp naast elkaar te leggen, zodat we kunnen toewerken naar een gedeelde visie op het meten van impact van praktijk-onderzoek.

Datum
24 november 2020
Locatie
Online

De dag begint met een inleiding van Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Sprekers van verschillende hogescholen reageren op deze inleiding, en beschrijven hoe zij dit implementeren binnen hun hogeschool. Het seminar sluit af met een debat tussen verschillende organisaties en lectoren uit het praktijk-onderzoek. Dus als je ideeën wilt opdoen voor een aankomende visitatie, of wilt meediscussiëren hoe we praktijkgericht onderzoek in Nederland beoordelen, meldt je dan aan!

10.00h Aanvang en inleiding van de dag
10.05h Lezing
            Door: Daan Andriessen, lector Methodologie van praktijkgericht onderzoek hogeschool Utrecht
10.20h Reactie op lezing
            Sprekers: Joost Miedema van Hanze Hogeschool & Alwin Hogedoorn van Centre of Expertise Biobased Economy, Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland.
10.45h Pauze
11.00h Debat
           Deelnemers: Regieorgaan SIA, SNN en Gino van Strydonck Lector Material Sciences van Hogeschool Zuyd
11.50h Afsluiting debat
12.00h Einde webinar

 

Aanmelden