Agenda
Agenda

Webinar 14th Joint Call ERA-NET Bioenergy

 

Op 20 oktober 2020 is de  14de gezamenlijke Call for Research, Development & Innovation Proposals van de ERA-NET Bio-energie  gelanceerd. Er is op dit moment geen Nederlandse co-financiering mogelijk maar wellicht is deze Call wel interessant voor Nederlandse bedrijven om aan te sluiten bij internationale consortia.

 

Het onderwerp van deze gezamenlijke oproep is: “Ontwikkeling en verbetering van biomassa conversie technologieën voor de levering van warmte voor industriële processen”. De gezamenlijke oproep heeft tot doel innovatieve, collaboratieve pan-Europese, R&D&I-projecten te ondersteunen, die moeten bijdragen aan een veilige, milieuvriendelijke, betrouwbare en economische productie van bio-energie. De focus ligt op technologie-toepassingsniveaus 2-7 (aan het einde van het gefinancierde project). De projecten moeten betrekking hebben op nieuwe uitvoeringstrajecten ter ondersteuning van de koolstofarme industrie en het aantonen van voorbeelden van Best Practices. Bovendien moet de koppeling met de circulaire economie, met name in de industriesector, meer worden benadrukt, bijvoorbeeld door afval op basis van biomassa als brandstof of grondstof te gebruiken.

Procedure

De indiening van voorstellen volgt een procedure in twee stappen. De vervaldatum voor de indiening van het voorstel is 26 januari 2021, 13:00 uur CET  via e-mail op:  eranetbioenergy@fnr.de. Consortia die de eerste evaluatiefase doorstaan, worden uitgenodigd om hun volledige voorstellen in te dienen.

Webinar

Op 11 november 2020 wordt een netwerk webinar georganiseerd om onderzoekers de kans te geven met elkaar te verbinden en consortia op te bouwen. Om zich hiervoor aan te melden, moeten aanvragers hun interesse keneken door tot 6 november 2020 een e-mail te sturen naar Boris Vashev  (  b.vashev@fnr.de). Ontwerp-projectideeën en partnerbehoeften moeten vooraf naar het secretariaat van de oproep worden gestuurd.

Meer informatie

De oproep aankondiging evenals meer informatie over de voorwaarden zijn beschikbaar op https://eranetbioenergy.net/.