Agenda
Agenda

Een circulaire aanpak bij het aardgasvrij maken van wijken

Hoe werkt het als gemeenten bij het aardgasvrij maken van wijken direct circulaire principes willen toepassen? Tijdens deze bijeenkomst ontdekt u aan de hand van een praktische tool wat de mogelijkheden van circulariteit zijn bij het verduurzamen van wijken.

Wat kunt u verwachten?

Aan de hand van een casus doorloopt u een roadmap circulaire gebiedsontwikkeling. Door niet op kavelniveau maar op gebiedsniveau te kijken naar circulaire economie ontstaan schaalvoordelen en wordt een sterke link gelegd tussen gebouw en wijk. We beantwoorden samen vragen als: Waar ligt de potentie van circulaire ontwikkeling in de wijk? Hoe zorgen we voor de integratie van een circulaire aanpak bij het aardgasvrij maken van wijken? Hoe pakken we dat als gemeente procesmatig op? U krijgt handvatten voor beleid aangereikt op de onderwerpen energie, water, grondstoffen en ondernemers.

Wat levert deelname u op?

Na afloop krijgt u de roadmap circulaire gebiedsontwikkeling mee naar huis. U weet welke discussiepunten het oproept en kunt er in de eigen praktijk mee aan de slag.

Voor wie?

De bijeenkomst is uitsluitend gericht op beleidsmakers duurzaamheid/energie, strategisch adviseurs en managers duurzaamheid van alle overheden. Het maximum aantal deelnemers is beperkt, dus meld u snel aan!