Agenda
Agenda

Kennismiddag Circulaire nutriënten in de praktijk

Op 7 november aanstaande bij WUR ACRRES vindt een kennismiddag Van kip en slib: Circulaire nutriënten in de praktijk, plaats .  Accres viert haar tienjarig bestaan  en om dat te vieren organiseert ACRRES drie kennismiddagen met elk een eigen actueel thema.

De derde middag is op donderdag 7 november 2019  bij ACRRES in Lelystad. Deze middag draait rond het circulair maken van verschillende nutriëntenkringlopen. We beginnen op bedrijfsschaal en eindigen op nationaal niveau met presentaties over circulariteit binnen pluimveebedrijven tot grootschalige fosfaatterugwinning uit slib. De kern hierin is het delen van kennis over kansen/problemen in de praktijk en het rendement van de business cases. Ook worden de eerste resultaten gepresenteerd uit de PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat.

We zien u graag op 7 november! Aanmelden kan via http://www.acrres.nl/kennismiddag-7-november/