Een nieuwe bouwcultuur

De sleutel voor een nieuwe bouwcultuur ligt volgens het College van Rijksadviseurs bij de inzet van biobased bouwmaterialen. Dat zijn natuurlijke, levende materialen, zoals hout, hennep, vlas, lisdodde, bamboe, stro en zeewier. Deze materialen slaan CO2 op en groeien terug tijdens de levensduur van een gebouw. Deze bouwmaterialen kunnen een grote bijdrage leveren aan:

  • verduurzaming van de woningbouw
  • vernieuwing van vormentaal en typologie in de architectuur
  • een verrijking van het landschap
  • een duurzame, gezonde en inclusieve woonomgeving.

Met het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’, een initiatief van het College van Rijksadviseurs, wordt beoogd biobased en natuurinclusief bouwen te stimuleren. In de hele keten: van de teelt van gewassen tot toepassing in de bouw. Biobased en natuurinclusief bouwen, met het levend bodem-watersysteem als fundament, moet uitgroeien tot het nieuwe normaal.

Doelstellingen

Het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’ heeft de volgende doelstellingen:

  1. Innoveren. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe reken- en tekenmethoden om biobased businesscases (van teelt tot toepassing) haalbaar, betaalbaar en schaalbaar te maken.  
  2. Realiseren en opschalen. Het realiseren van enkele grootschalige biobased projecten of een project dat (met enkele aanpassingen) op meerdere plekken toepasbaar is.
  3. Ontwerpkracht stimuleren. Opschalen mag niet tot eenheidsworst leiden. We zijn op zoek naar locatie-specifieke, esthetische en inspirerende voorbeelden die haalbaar en betaalbaar zijn. We stimuleren innovatie, ontwerpkracht en multidisciplinaire samenwerking.
  4. Beleid beïnvloeden. Al doende ontdekken we de blokkades in de systeem- en beleidswereld. Deze blokkades willen we zoveel mogelijk opheffen om een nieuwe bouwcultuur mogelijk te maken.
  5. Bekendheid vergroten. De nieuwe inzichten en concepten delen we actief met een breed publiek om zo het enthousiasme voor biobased en natuurinclusief bouwen te vergroten en vraag- en aanbod te stimuleren.

Meer informatie over het programma is hier te vinden. Recent is een nieuwe studie verschenen over de perspectieven van de teelt van Lisdoddes. Download hier het onderzoeksrapportEindrapportage Veen Voer en Verder II : vervolgonderzoek lisdodde 2019 t/m 2021“van het Louis Bolk Instituut.