Global biorefinery status report

Het Global Biorefinery Status Report van IEA Bioenergy Task 42 (biorefining) geeft een overzicht van recente  ontwikkelingen op het gebied van bioraffinage. Het rapport geeft een beschrijving van de huidige situatie van bioraffinaderijen in een representatieve selectie van landen:  hoeveel bioraffinaderijen bestaan er, welke soorten, welke grondstoffen, welke  technologie, welke producten, etc.

Het algemene doel van het statusrapport is  om  een goede bron te bieden die zal helpen om de verdere ontwikkeling en de wereldwijde marktimplementatie van bioraffinaderijen in de circulaire economie te versnellen,  bijvoorbeeld door  trends en nieuwe ontwikkelingen. De focus ligt op IEA Bioenergy lidstaten. Maar ook andere belangrijke landen/continenten worden kwalitatief beschreven. Een belangrijk onderdeel van het statusrapport is een analyse van de implementatiestatus van bioraffinaderijen in de verschillende delen van  de  wereld.  Bovendien  presenteert het verslag zowel belangrijke technische als  niet-technische implementatiebelemmeringen  en toegepaste/potentiële oplossingen om deze belemmeringen aan te pakken.  Verder  werden belangrijke voorbeelden geïdentificeerd.

Download hier het rapport.