Werkprogramma CBE JU

‎3 Juni heeft de gemeenschappelijke onderneming CBE haar ‎‎jaarlijkse werkprogramma‎‎ gepubliceerd, met informatie over de oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor 2022. In totaal zal 120 miljoen euro worden besteed aan het bevorderen van concurrerende circulaire biobased industrieën in Europa via 12 onderwerpen. Ontdek meer over de komende financieringsmogelijkheden tijdens de CBE JU Info Day en het netwerkevent vandaag live te volgen.‎

‎Verschillende strategische financieringsprioriteiten‎

‎De missie van CBE JU is het bevorderen van een concurrerende bio-economie voor een duurzaam Europa, in overeenstemming met de verbintenissen die zijn vastgelegd in de ‎‎Europese Green Deal‎‎ en de ‎‎EU-strategie voor de bio-economie‎‎. Om dit doel te bereiken, zal het publiek-private partnerschap in 2022 projecten financieren die innovatieve en duurzame biobased oplossingen ontwikkelen, met een focus op deze strategische prioriteiten: grondstoffen, verwerking, producten, evenals aspecten van communicatie, financiën en ecologische duurzaamheid.‎

‎Deze prioriteiten zijn vastgelegd in de strategische onderzoeks- en innovatieagenda (‎‎SRIA‎‎) van de gemeenschappelijke beroepsgroep CBE voor de periode 2022-2030. Het strategisch document werd gezamenlijk ontwikkeld door beide oprichtende partners van CBE JU, de Europese Commissie en het Bio-based Industries Consortium, met de steun van het Programmabureau, en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van CBE JU.‎

‎Het partnerschap zal alleen projecten financieren die de principes van circulariteit, duurzaamheid en planetaire grenzen respecteren‎

‎CBE JU Uitvoerend Directeur Philippe Mengal‎

‎’Om haar doelstellingen te realiseren, financiert het samenwerkingsverband alleen projecten die de principes van circulariteit, duurzaamheid en planetaire grenzen respecteren. Bijgevolg zal CBE JU een aanzienlijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030, de weg vrijmaken voor klimaatneutraliteit tegen 2050 en circulaire en duurzame productie bevorderen in overeenstemming met de Europese Green Deal”, aldus Philippe Mengal, uitvoerend directeur van CBE JU, in de openingsboodschap van het werkprogramma.‎

‎12 financieringsthema’s met een budget van €120 miljoen‎

‎CBE JU zal 12 onderwerpen met een totaal indicatief budget van € 120 miljoen openstellen voor indiening van projectvoorstellen:‎

 • ‎Biogene koolstofafvang en -gebruik (CCU) voor circulaire biobased producten – € 10 miljoen‎
 • ‎Coöperatieve bedrijfsmodellen voor duurzame mobilisatie en valorisatie van landbouwresiduen, bijproducten en afval in plattelandsgebieden – € 10 miljoen‎
 • ‎Kosteneffectieve productieroutes naar biobased alternatieven voor fossiele chemische bouwstenen – € 12 miljoen‎
 • ‎Co-verwerking van gemengde biobased afvalstromen – €12 miljoen ‎
 • ‎Maximale valorisatie van duurzaam geproduceerde biobased grondstoffen in multi-product, zero-waste, zero-pollution bioraffinage – €14 miljoen‎
 • ‎Alternatieve bronnen voor voedsel en/of voederingrediënten met een hoge toegevoegde waarde – € 14 miljoen‎
 • ‎Hoogwaardige biobased polymeren voor markttoepassingen met strenge eisen – € 9 miljoen‎
 • ‎Biobased coatings, barrières, bindmiddelen en lijmen – € 9 miljoen‎
 • ‎Circular-by-design biobased materialen om de circulariteit van complexe structuren te verbeteren – €9 miljoen‎
 • ‎Eiwitten uit alternatieve en onconventionele bronnen – €9 miljoen‎
 • ‎Duurzame vezels bioraffinage grondstoffen – €9 miljoen‎
 • ‎Ontwikkeling en validering van monitoringsystemen voor milieuduurzaamheid en circulariteit: verzameling van beste praktijken en benchmarks – € 3 miljoen‎

‎De begroting van de CBE JU-oproep is afkomstig van ‎‎Horizon Europa‎‎, het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het zal worden gepubliceerd op het ‎‎EU-portaal voor financiering en aanbestedingsmogelijkheden‎‎. Elke euro overheidsfinanciering zal worden aangevuld met particuliere investeringen.‎

‎Drie soorten gefinancierde projecten‎

‎De gemeenschappelijke onderneming CBE financiert drie soorten acties:‎

 • ‎Onderzoeks- en innovatieacties‎‎ brengen nieuwe kennis tot stand of onderzoeken de haalbaarheid van nieuwe of verbeterde technologie, product, proces, dienst of oplossing.‎
 • ‎Innovatieacties‎‎ schalen activiteiten op van prototype tot productvalidatie en marktreplicatie. Onder hen zetten ‎‎flagships‎‎ de eerste innovatie in zijn soort in op de Europese markt.‎
 • ‎Coördinatie- en ondersteuningsacties‎‎ structureren gemeenschappen van belanghebbenden, ondersteunen technologische visies en outreach, en verspreiden en exploiteren onderzoeksresultaten, onder andere.‎

‎Elke onderwerptekst specificeert het vereiste type actie.‎

‎Financieringsmogelijkheden voor alle deelnemers aan het biobased ecosysteem‎

‎Alle belanghebbenden van het ecosysteem van de biogebaseerde industrie – boeren, merkeigenaren, bedrijven, onderzoeksorganisaties en lokale autoriteiten, om er maar een paar te noemen – worden uitgenodigd om CBE JU-financiering aan te vragen.‎

‎CBE JU heeft een gratis ‎‎netwerkplatform‎‎ gelanceerd om belanghebbenden te helpen met elkaar in contact te komen, hun projectideeën te pitchen of hun diensten aan te bieden en partners te zoeken. Sinds de opening op 10 mei 2022 hebben zich al bijna 600 mensen aangesloten bij het platform.‎

‎7 juni: Eerste CBE JU Info Day en netwerkevent‎

‎Op 7 juni 2022 organiseert CBE JU een online informatie- en netwerkevenement gewijd aan de oproep. Sprekers van het CBE JU-programmabureau en de oprichtende partners zullen het nieuwe partnerschap, de SRIA, presenteren, evenals de gespreksonderwerpen en hoe u zich kunt aanmelden voor de oproep.‎

‎De infodag wordt online gestreamd en deelnemers krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen voor en tijdens het evenement tijdens de speciale Q&A-sessies.‎

‎Het tweede deel van de infodag staat in het teken van netwerken. Geregistreerde deelnemers kunnen vanaf 7 juni ’s middags tot aan de sluiting van de oproep bijeenkomsten organiseren op het netwerkplatform CBE JU.‎

‎Bekijk ‎‎meer informatie‎‎ over de infodag en de ‎‎agenda‎‎.‎

‎Drie maanden om een projectvoorstel in te dienen‎

‎De call opent naar verwachting op 22 juni en sluit op 22 september 2022. Volg de informatie op de ‎‎website van CBE JU‎‎ voor meer updates.‎‎ Gerelateerde links

‎CBE JU Jaarlijks werkprogramma‎

CBE JU Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda‎

CBE JU oproep 2022‎‎CBE JU netwerkplatform‎

CBE JU Infodag en netwerkevent‎