Avantium krijgt EU-subsidie van 3 miljoen euro om de elektrochemische omzetting van CO2 in consumentenproducten te demonstreren

Avantium N.V., een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van duurzame chemie, maakt bekend dat het een subsidie van €3 miljoen heeft ontvangen van het EU Horizon Europe programma voor haar deelname aan het 4-jarig onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma WaterProof. Dit programma heeft tot doel de waarde aan te tonen van elektrochemische omzetting van kooldioxide (CO2) in hoogwaardige chemicaliën en producten. De subsidie van €3 miljoen zal in tranches aan Avantium worden uitbetaald over een periode van vier jaar.

Avantium loopt voorop in het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve technologieën voor de productie van chemicaliën en materialen op basis van duurzame koolstofgrondstoffen, d.w.z. koolstof uit planten of koolstof uit de lucht (CO2). Een van Avantium’s innovatieve technologieplatforms heet Volta Technology en maakt gebruik van elektrochemie om CO2 om te zetten in hoogwaardige producten en chemische bouwstenen zoals mierenzuur, oxaalzuur en glycolzuur. De laatste twee zijn belangrijke bouwstenen voor polyesters en andere materialen, waardoor de productie van CO2-negatieve kunststoffen mogelijk wordt.

Het WaterProof-programma heeft tot doel de volledige waardeketen van een gesloten koolstofcyclus te demonstreren. In dit programma zal Avantium CO2, afkomstig van afvalwaterzuivering en afvalverbranding, omzetten in mierenzuur met behulp van haar gepatenteerde katalytische elektrochemie platform. Dit mierenzuur kan vervolgens worden gebruikt om nieuwe consumentenproducten te maken. Dit project zal aantonen dat concurrerende en winstgevende zakelijke kansen kunnen worden gecreëerd door CO2 om te zetten in producten met toegevoegde waarde.

Het WaterProof programma start in juni 2022 onder coördinatie van Avantium. Naast Avantium bestaat het WaterProof-consortium uit elf toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen: Funditec (Spanje), Tecnalia (Spanje), Stichting Waternet (Nederland), Ecover (België), Nova Institut GmbH (Duitsland), Nordic Fish Leather (IJsland), Izes GmbH (Duitsland), Frames Renewable Energy Solutions BV (Nederland), Coatema GmbH (Duitsland), HVC (Nederland), CTA (Columbia). Het consortium heeft in totaal een EU Horizon Europe-subsidie van 9,2 miljoen euro ontvangen.

Annelie Jongerius, senior wetenschapper bij Avantium en wetenschappelijk coördinator van WaterProof, licht toe: “We zijn blij met de EU Horizon Europe subsidie voor het WaterProof programma, waardoor we de toegevoegde waarde van elektrochemische omzetting van CO2 in koolstofnegatieve ingrediënten en materialen kunnen laten zien. Elektrochemie heeft het potentieel om CO2 te gebruiken als grondstof voor de duurzame productie van chemicaliën en materialen en dit wordt gezien als een ‘game-changer’ voor de chemische industrie. Het WaterProof-programma is een fantastische kans voor ons om met gelijkgestemde organisaties samen te werken aan een fossielvrije toekomst.”

Over Avantium

Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper op het gebied van duurzame chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare grondstoffen als alternatief voor fossiele chemicaliën en kunststoffen. Het bedrijf heeft momenteel drie technologieën in de pilot- en demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de YXY® plant-to-plastics-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in FDCA (furaandicarbonzuur), de belangrijkste bouwsteen voor de duurzame kunststof PEF (polyethyleenfuraanoaat). Avantium heeft de YXY® Technologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland, en is in 2022 begonnen met de bouw van ’s werelds eerste commerciële fabriek, met een geplande grootschalige productie van PEF in 2024. De tweede technologie is Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardig MEG (mono- ethyleenglycol): plantMEG™. Avantium is bezig met het opschalen van haar Ray Technology™ en de demonstratiefabriek in Delfzijl, Nederland is in november 2019 geopend. De derde technologie heet de Dawn Technology™ die non-food biomassa omzet in industriële suikers en lignine om zo de chemische en materialen industrie te laten overstappen op niet-fossiele grondstoffen. In 2018 opende Avantium de Dawn Technology™ pilot bioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. Naast de ontwikkeling en commercialisering van hernieuwbare chemietechnologieën levert het bedrijf ook geavanceerde katalyse R&D-diensten en -systemen aan klanten in de raffinage- en chemische industrie. Avantium werkt samen met gelijkgestemde bedrijven over de hele wereld om revolutionaire hernieuwbare chemie oplossingen te creëren van uitvinding tot commerciële schaal.