De rol van aanbodketens van biomassa in de post-COVID-19-economie

In maart 2020 startte een team van IEA Bioenergy Task 43 (Biomass supply) onderzoek om te onderzoeken hoe biomassa supply chains kunnen bijdragen aan het post-COVID19 herstel. Het doel van het onderzoek was om evidence-based advies te geven, ondersteund door deskundig advies, dat zou helpen bij het formuleren van beleid met betrekking tot toeleveringsketens van biomassa in een herstelprogramma en daarbuiten. Deze oefening werd uitgevoerd om de beste toekomstgerichte beleidsmaatregelen en strategieën te identificeren waarmee maatschappelijke doelen kunnen worden bevorderd.

Volledig rapport hier beschikbaar:
T43_IEA_Bioenergy-Post_Covid_19_Report.pdf

Het rapport is als volgt opgebouwd:

  1. Positie van biomassa toeleveringsketens in economieën => effecten van de pandemie op biomassa toeleveringsketens
  2. SWOT-analyse van biomassa-toeleveringsketens = > hoe biomassa-toeleveringsketens kunnen bijdragen van vraag- en toeleveringsketens aan herstel na COVID19
  3. Vooruitziende blik op hoe biomassatoeleveringsketens voor bio-energie (in een bredere bio-economie) kunnen bijdragen aan het herstel na COVID19

Deskundigen waren voorstander van investeringen in technologie en infrastructuur ter ondersteuning van toeleveringsketens van biomassa. Zo dragen investeringen in kleinschalige, gedecentraliseerde bio-energiefaciliteiten, in combinatie met vervanging van het gebruik van fossiele brandstoffen, geschikt voor een lokale toeleveringsketen, in alle toekomstscenario’s tegen 2030 sterk bij aan de economische groei.

De resultaten van de vooruitziende blik geven aan waar specifieke investeringen de economische groei zouden stimuleren en schonere en veerkrachtigere energiesystemen zouden creëren, zelfs tijdens een langer aanslepende pandemie.

Een bevinding van de SWOT-analyse was dat veerkracht in de toeleveringsketens van biomassa de overgang naar een duurzame en koolstofneutrale samenleving zou kunnen versnellen, hopelijk zonder de uitdagingen van de pandemie. Investeringen om de levering van biomassa uit bosbouw en landbouw te verbeteren, alsook investeringen die specifiek korte toeleveringsketens ondersteunen (in plaats van algemene maatregelen ter ondersteuning van alle biomassa-investeringen, ongeacht de toeleveringsketen en het eindgebruik), wijzen op positieve economische groeiresultaten in alle scenario’s en tijdsbestekken, met een verschillende intensiteit. Investeren in manieren om restbiomassa uit de primaire productie in de economie op te nemen, zou het inkomensverlies in plattelandsgebieden kunnen compenseren, gezien de aanpassingsmaatregelen die nodig zijn als gevolg van klimaatverandering.

Het is duidelijk dat de bestaande beleidsrenovatie voor de levering van biomassa aan de economie van vitaal belang is, niet alleen voor het herstel na COVID-19, maar ook om de duurzame levering van hernieuwbare koolstof aan de economie te versnellen in het tijdperk van duidelijke klimaatverandering.