WOW! Conferentie ‘Making Impact with Wastewater’

Biobased producten maken uit rioolwater. Het klinkt als een lastige opgave, maar wij hebben laten zien dat het kan! In het Interreg North-West Europe WOW! project heeft ons team de afgelopen vier jaar onder andere biodiesel, bioplastic, en actief kool gemaakt vanuit de grondstoffen in rioolwater. De resultaten van het project en onze visie op een circulaire toekomst delen we tijdens de hybride WOW! conferentie om 10:00u op 22 maart 2022 bij de LocHal in Tilburg. Komt u ook?

Hoe meer grondstoffen we uit riool kunnen halen hoe minder we uit de grond hoeven halen. En dat is goed nieuws voor het milieu!

Biobased producten

In het project zijn drie pilots afgerond op verschillende rioolwaterzuiveringen voor PHA, lipiden en cellulose. Uit het rioolwater kunnen we PHA winnen om bioplastics te maken, die bijvoorbeeld in de landbouwsector kunnen worden gebruikt vanwege hun biologisch afbreekbare eigenschappen. We kunnen lipiden produceren om biobrandstoffen te maken, zodat we onze auto’s en vrachtwagens op een milieuvriendelijkere manier kunnen laten rijden. En met cellulose van ons toiletpapier maken we bijvoorbeeld actief kool. Deze waardevolle hulpbron kan worden gebruikt om medicijnresten uit ons rioolwater te verwijderen. Alle pilots komen uitgebreid aan bod tijdens de conferentie waarbij niet alleen de technische kant belicht wordt maar ook de marktpotentie.

Tool voor waterschappen

Om een hulpmiddel te bieden in het beslissingsproces richting een biobased en circulaire aanpak hebben we een tool ontworpen voor werknemers in de watersector. Daarnaast hebben we ook naar de juridische barrières gekeken voor deze producten om echt circulair gebruikt te worden. Ook deze onderwerpen hebben een mooie plek in het programma.

De WOW! conferentie op 22 maart in Tilburg is gratis toegankelijk en o.a. geschikt voor marktpartijen, beleidsmakers, technologieleveranciers, kennisinstellingen en waterschappers. De voertaal is Engels maar er is volop ruimte om  vragen / discussies in het Nederlands te voeren. Komt u ook? Registreer dan via de WOW-website.

Partners

Partners vanuit Frankrijk, Engeland, Duitsland, Luxemburg, België, Ierland en Finland zijn betrokken bij het WOW! project: Waterschap Vallei Veluwe, Centre of Expertise Biobased Economy, VITO, VLARIO, Remondis, Technische Universiteit van Kaiserslautern, Universiteit van Luxemburg, Natureplast, CirTec, Severn Trent, Wupperverband, Trinity College Dublin, LAB University of Applied Sciences.

Klik hier voor meer informatie over het WOW! project.