Een roadmap voor de marktintroductie van PHA

De Nederlandse doelstelling (Actieplan biobased  kunststoffen) voor  biobased  plastic is gesteld op 15% van het  kunststofvolume in 2030, terwijl  dit  nu  minder  dan  1% is. Onderzoek naar  de  vervanging  van fossiele  plastics door  biobased  en biologisch afbreekbare  materialen heeft geresulteerd  in de  ontwikkeling en commerciële beschikbaarheid van verschillende  biobased  drop-ins (bijv. biobased  PE en PET) of biobased  substituten  zoals  cellulose en op zetmeel gebaseerde  kunststoffen, polylactische   zuur (PLA), polyesterfuranoaat  (PEF) en polyhydroxyalkanoaten  (PHA). Met name  de  polymeerfamilie  van PHA’s  zijn interessant vanwege hun  zeer  grote  verscheidenheid aan eigenschappen en de snellere  biologische afbraak  in de natuur, zelfs in mariene omgevingen,  vergeleken met hun  fossiele  tegenhangers.  PHA’s worden sinds  de jaren tachtig op de markt aangeboden en er is  zowel  in R&D als in productiecapaciteit  zeer  fors geïnvesteerd. Ondanks  hun  potentieel  om  zwerfafval  en het  gebruik  van fossiele  hulpbronnen   te  verminderen,   bereikte PHA slechts  kleine nichemarkten   vanwege, onder  andere productie beperkingen en de hoge prijs. De afgelopen jaren is  de  context flink  veranderd. Fossiele kunststoffen  worden   steeds meer gezien als een  probleem, in plaats van  een oplossing. Omdat er  een sterke drang is naar  vermindering  van het gebruik van kunststoffen, zien we meer openheid  voor  het gebruik van  alternatieve  materialen.  Hoewel  strenge  regelgeving  nog niet  is   geïmplementeerd, ontwikkelt de  Europese Commissie    strategieën  over hoe biobased  materialen  fossiele  materialen  kunnen  vervangen.  Dit  is een positieve  ontwikkeling, maar het op industriële  schaal brengen van   nieuwe materialen  blijft  kapitaal – en tijdsintensief. Dezelfde   reis  kan  worden  verwacht  voor  het opschalen van  de  PHA-markt. Nederland biedt met  zijn  sterke chemische, kunststof-, landbouw-  en logistieke  sectoren   een  uitstekende basis voor  de  ontwikkeling van een bioplasticindustrie.  Om  deze  biobased  industrie  te  creëren, moeten we   begrijpen  hoe  biobased  plastics bijdragen aan de  circulaire  ambities  en passen bij onze  materiaalstandaarden. Ook moeten we   de  kansen  onderscheiden  om  grootschalige  marktacceptatie van deze biobased  plastics te  versnellen.

Paving the way for biobased materials : a roadmap for the market introduction of PHAs

Op  basis van initieel  deskresearch en diverse  expertinterviews heeft Invest-NL   zes  value  drivers ontdekt die  het  impactpotentieel   van deze materialen  bepalen: wet – en regelgeving. ;  leercurve ; marketing; (echte) prijs; partnerschappen;  financiering. Deze drijfveren bestaan naast  elkaar  en versterken  elkaar. In de hierboven genoemde studie Paving the way for biobased materials : a roadmap for the market introduction of PHAs wordt dit verder uitgewerkt.

Invest-NL

Invest-NL zet zich in   voor  de ontwikkeling van  een circulaire  economie  in Nederland in   2050, in lijn met  de doelstellingen van de Nederlandse overheid. Het  streeft daarmee  naar    een leefbare  planeet  waarin  de  balans  tussen  voeden  en gebruiken van  de hulpbronnen   van de wereld  wordt hersteld.  Ze  stimuleren  innovaties  en maken  financiering mogelijk   voor  bedrijven en projecten  die deze  doelstelling  ondersteunen   en   de  transitie naar    een circulaire  economie versnellen. In de praktijk houdt   deze  circulaire  economie  in  dat  bepaalde  materialen  en toepassingen  vervangen moeten    worden    door  milieuvriendelijke  alternatieven.