Nieuws
Agenda

Bioketels veel schoner dan gedacht

Er komt veel minder fijnstof uit een bioketel dan tot nu toe werd gedacht. Dat komt door technische ontwikkelingen, een beter ontwerp en door het gebruik van filters. De uitstoot van fijnstof is nog maar een fractie van de uitstoot van oudere bioketels. Een bioketel is zeker 100 keer schoner dan een oude kachel en de uitstoot is nu zelfs vergelijkbaar met een elektrische (!) personenauto.

Dit blijkt uit berekeningen in het nieuwste informatieblad van de brancheorganisatie voor leveranciers van bioketels.

Wat zijn bioketels?

Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. De nieuwste generatie bioketels kent rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en hebben een hele lage uitstoot van fijnstof. Bioketels gaan bovendien wel tot twee keer zo lang mee als cv-ketels.

Omdat bioketels dezelfde leidingen en radiatoren als een cv-ketel gebruiken zijn ze eenvoudig aan te sluiten als vervanger. Grotere bioketels verwarmen zwembaden, bedrijven, sauna’s en – via een warmtenet – hele buurten.

Duurzame bio-energie is noodzakelijk voor de energietransitie.

Emissies

Nu de bioketels schoner branden, is de uitstoot van een bioketel nog sterker afhankelijk geworden van de kwaliteit van de brandstof. Veel kleinere bioketels gebruiken houtpellets afkomstig van Nederlandse producenten die het afval uit timmerfabrieken en houtzagerijen tot een goede kwaliteit pellets verwerken. Grotere bioketels draaien op houtsnippers uit milieustraten en van groenaannemers. Bioketels gebruiken praktisch alleen Nederlandse biomassa, de geïmporteerde houtpellets worden in kolencentrales gebruikt.

De Nederlandse emissienormen behoren tot de striktste ter wereld. Bioketels kunnen zowel dienen als zelfstandige duurzame optie, als in samenwerking met andere opties, zoals geothermie en zonnewarmte.

NBKL

De NBKL is de brancheorganisatie voor leveranciers van bioketels. De organisatie geeft informatie over bioketels, werkt aan kwaliteitskeurmerken en behartigt de belangen van haar leden bij overheden. De NBKL staat voor schone en betaalbare energie uit reststromen en hernieuwbare grondstof