Nieuws
Agenda

Informatie- en matchmakingbijeenkomst TSE Industrie

Op 6 juli 2021 opent de uitgebreide innovatieregeling TSE Industrie. In deze regeling passen ook R&D-projecten op het gebied van biobased grondstoffen en biobrandstoffen. Op 23 juni vindt een informatie- en matchmakingbijeenkomst plaats waarin uitgebreide informatie over de Innovatiesubsidie Klimaatneutrale industrie, brandstoffen en circulaire economie gegeven wordt.

De toevoeging van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart is nieuw in 2021. Duurzame innovaties op het gebied van industrie en brandstoffen zijn belangrijk om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarmee maken we onze industrie klimaatneutraal en wereldwijd toonaangevend.

Een andere toevoeging is de programmalijn Circulaire Economie vanuit de KIA CE. Deze subsidie is voor bedrijven die technologie ontwikkelen binnen de circulaire economie. Deze bedrijven dagen we met kennisinstellingen uit om meer en goedkopere circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. Die moeten uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Zo werken we aan een economie waarin het gebruik van alle grondstoffen minimaal is.

Matchmaking Circulaire Economie

Voor de programmalijn Circulaire Economie vindt ook een matchmaking plaats. Tijdens de matchmaking willen we u met andere partijen in verbinding brengen. Samenwerkings-/consortiumpartners kunnen samen een voorstel indienen voor de subsidieregeling.

U krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Meld u aan

Meld u aan via dit registratieformulier.

Meer weten?

Meer informatie over de regeling vindt u op TSE Industrie.