Nieuws
Agenda

1,5 mln voor SBIR of innovatiepartnerschap 2021

De staatssecretaris EZK doet een oproep aan aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om concrete voorstellen voor te leggen voor een innovatiecompetitie in de vorm van SBIR (small business innovation research) of een innovatiepartnerschap. Met innovatiecompetities zoals SBIR en innovatiepartnerschap daagt de overheid als inkoper het bedrijfsleven uit om nieuwe oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken en het duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger (blijven) vervullen van overheidstaken.

Bijdrage aan missies Kennis- en Innovatieagenda’s

In 2021 stelt de staatssecretaris een bedrag van maximaal €1.500.000 beschikbaar voor innovatiecompetities die bijdragen aan de realisatie van de missies uit Kennis- en Innovatieagenda’s. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de totaalprijs van de overeengekomen opdrachten met een maximumbedrag van €500.000.

Aanvragen

Voorstellen kunnen met ingang van 17 mei 2021 vanaf 10:00 uur tot uiterlijk 31 mei 2021 om 16:00 uur bij RVO worden ingediend.

Voor meer informatie en relevante documenten wordt verwezen naar de website van RVO, zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir/hoe-werkt-sbir/voordelen-voor-overheden of https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/mogelijke-procedures/europese-specifieke-procedures. Hier vindt u onder andere het startformulier. De Kennis- en Innovatieagenda’s zijn terug te vinden op https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst.

Link naar startformulier:

Startformulier voor overheden SBIR- Innovatiecompetitie

Link naar Quick Scan:

Quickscan SBIR (rvo.nl)

Originele publicatie en meer informatie.