Nieuws
Agenda

Biobased Innovation Gardens gaat data ontsluiten

Omdat Biobased Innovation Gardens al sinds 2014 onderzoek en testen doet met verschillende gewassen is er behoefte aan het organiseren en beter ontsluiten van deze kennis. Dit wordt momenteel in beweging gezet. Met alle partners wordt nu in groepen verschillende criteria ontwikkeld waar we toepassingen en teelten aan kunnen toetsen.  Hierbij kunt u denken aan (niet uitputtend):

  • nabijheid afzetmarkt en inpassing in regionale ecosysteem;
  • kostenvoordeel van de regionale productielocatie (bv bodem);
  • korte termijn opschaalmogelijkheden;
  • milieuvoordelen (beperkte stikstofuitstoot, grondverbetering e.d.)aanwezige regionale kennis en capaciteit (zaaien, oogsten, onderhoud e.d.)

Meer informatie is te vinden op de website.