Nieuws
Agenda

Save the Date: De Vezels Centraal, 25 februari

Binnen het project Biobased Innovation gardenS  werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door planten.  Op dit moment gebruiken we planten vooral voor voedsel of voer.

Natuurvezels zijn zeer bruikbaar als grondstof in de biobased economy. Papier, bouwmaterialen en verpakkingsmiddelen zijn zeer goed te maken van gewassen zoals hennep, vlas en spruitkool. Het doorontwikkelingen van deze markt biedt vele kansen voor de akkerbouw als leverancier van de grondstoffen, veel vezelgewassen zijn goed te telen op de zuidwestelijke kleigronden. 


Het programma bestaat onder andere uit:

Leon Joore van het Natuurvezel Applicatie Centrum heeft al jarenlange ervaring met natuurvezels, en neemt ons mee in zijn visie op de doorontwikkeling hiervan.

De heer Edwin Keijsers heeft als DLO onderzoeker van Wageningen Food & Biobased Research in de afgelopen jaren SWOTs gemaakt van verschillende non-food gewassen in verschillende landen. Op twee verschillende manieren zijn de combinaties van gewassen en eindproducten met elkaar vergeleken: Enerzijds verschillende gewassen die hetzelfde eindproduct kunnen leveren en anderzijds de verschillende producten die uit 1 gewas kunnen komen. 

Ook nemen we u graag mee naar onze zoektocht naar nieuwe teelten. Zo hebben wij in de Biobased Innovation Garden Rusthoeve geëxperimenteert met de teelt van jute. Adrie Albregste praat u bij over onze ervaringen. 

Het definitieve programma wordt binnenkort nagezonden.
Aanmelden kan al wel via: 
https://uikc.webinargeek.com/de-vezel-centraal