Nieuws
Agenda

Werkplan BBI JU 2021

Het achtste  jaarlijkse  werkplan  en de begroting van  de gemeenschappelijke onderneming  Bio-based Industries  is  nu  online beschikbaar .

Hoewel  de laatste BBI JU Call  in september 2020  is afgesloten,  zal de uitvoering van het programma  worden voortgezet  met een focus op  de ontwikkeling  van  nieuwe  duurzame  waardeketens uit biomassagrondstoffen via efficiënte  verwerking, evenals op de acceptatie en toepassing van biobased  producten op de eindmarkten.

In lijn met  de  Strategische  Innovatie-  en Onderzoeksagenda (SIRA) bevestigt de  AWP 2021 de toezegging om de deelname van leveranciers van biomassa  grondstoffen in de waardeketen te versterken. BBI JU zal ook  partnerschappen  met eindmarkt-actoren aanmoedigen om een markt introductie voor biobased producten te creëren .

In 2021 zal het BBI JU’s Programme Office  ruim 100  projecten blijven beheren tijdens de voorbereiding van de  subsidieovereenkomsten van  de projecten die in de Call voor 2020 zijn geselecteerd. 

2021 wordt een  belangrijk  overgangsjaar: Horizon Europe, het nieuwe  onderzoeks- en  innovatieprogramma van de EU, treedt in werking. Het BBI JU  Programme  Office  zal samen met  zijn  oprichters  werken aan  het nieuwe  voorgestelde  partnerschap  Circulair  Biobased Europa onder Horizon Europa,  door bij te dragen aan de  strategische  discussie  met gegevens en relevante informatie.

Lees het volledige jaarlijkse  werkplan  en de begroting  2021.