Nieuws
Agenda

NWO organiseert Matchmakingbijeenkomst ‘Circulariteit’ op 11 november 2020 (online)

Op 11 november 2020 organiseert NWO een matchmakingsbijeenkomst binnen het programma ‘Circulariteit’. De call for proposals werd in augustus gepubliceerd onder de missielijn van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) en richt zich op onderzoek naar circulaire kunststoffen en biogrondstoffen, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen, waarin onderzoek naar land- en tuinbouwproductiesystemen, water- en bodemsystemen en de maatschappelijke aspecten van de innovaties wordt gecombineerd. Meer informatie vindt u hier: KIC MISSIE call Circulariteit.

Interdisciplinaire matchmaking

Het doel van de matchmakingsbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende type onderzoeksgebieden én professionals uit publieke en private organisaties met interesse in het onderwerp ‘Circulariteit’ met elkaar in contact te brengen. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen te komen van topkwaliteit. Dit sluit aan bij de interdisciplinaire aanpak die binnen het KIC centraal staat. Meer informatie vindt u hier: Interdisciplinaire Samenwerking KIC.

Interactieve sessies

De matchmakingsbijeenkomst vindt online plaats, van 13:00 uur tot uiterlijk 16:00 uur. Door middel van een gevarieerd programma met interactieve sessies worden deelnemers uitgenodigd om hun ideeën over interdisciplinaire samenwerking en onderzoeksvragen uit te wisselen. Uitdagingen en vooral kansen van interdisciplinair samenwerken staan daarbij centraal. Er zal informatie worden gegeven over de achtergrond en inhoud van de call for proposals. Tot slot wordt ruimte geboden om een-op-een met deelnemers in contact te komen.

Aanmelden

Reserveer 11 november 2020, 13:00-16:00 uur in uw agenda en schrijf u direct in voor deelname aan deze matchmakingsbijeenkomst zodat we u op de hoogte kunnen houden. Meer informatie over het programma en deelnemers ontvangt u in aanloop naar de bijeenkomt. U kunt zich via deze link inschrijven.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ralf Boland (kic-circularity@nwo.nl).