Nieuws
Agenda

Lancering van de 14th Joint Call ERA-NET Bioenergy

Op 20 oktober 2020 is de 14de gezamenlijke Call voor Research, Development & Innovation Proposals van het ERA-NET Bio-energie gelanceerd. Er is op dit moment geen Nederlandse co-financiering mogelijk maar wellicht is deze Call wel interessant voor Nederlandse bedrijven om aan te sluiten bij internationale consortia.

Het onderwerp van deze gezamenlijke Call is: “Ontwikkeling en verbetering van biomassa conversie technologieën voor de levering van warmte voor industriële processen”. De gezamenlijke Call heeft tot doel innovatieve, collaboratieve pan-Europese, R&D&I-projecten te ondersteunen, die moeten bijdragen aan een veilige, milieuvriendelijke, betrouwbare en economische productie van bio-energie. De focus ligt op technologie-toepassingsniveaus 2-7 (aan het einde van het gefinancierde project). De projecten moeten betrekking hebben op nieuwe uitvoeringstrajecten ter ondersteuning van de koolstofarme industrie en het aantonen van Best Practices. Bovendien moet de koppeling met de circulaire economie, met name in de industriesector, meer worden benadrukt, bijvoorbeeld door afval op basis van biomassa als brandstof of grondstof te gebruiken.

Procedure

De indiening van voorstellen volgt een procedure in twee stappen. De vervaldatum voor de indiening van het voorstel is 26  januari 2021, 13:00 uur CET  via e-mail op:  eranetbioenergy@fnr.de. Consortia die de eerste evaluatiefase doorstaan, worden uitgenodigd om hun volledige voorstellen in te dienen.

Op 11  november 2020 wordt een netwerk webinar georganiseerd om onderzoekers de kans te geven met elkaar te verbinden en consortia op te bouwen. Om zich hiervoor aan te melden, moeten aanvragers hun interesse kenmerken door tot 6 november 2020 een e-mail te sturen naar Boris Vashev  (  b.vashev@fnr.de) . Ontwerp-projectideeën en partnerbehoeften moeten vooraf naar het secretariaat worden gestuurd.

Meer informatie over de voorwaarden en de Call is beschikbaar op https://eranetbioenergy.net/.