Nieuws
Agenda

Het potentieel van bio-afval in Europa

In Europa wordt slechts 16% van bio-afval verwerkt tot nuttig product. Het gaat om voedsel- en tuinafval. Een rapport van het Biobased Industries Consortium en Zero Waste Europe berekent het potentieel, en signaleert interessante en succesvolle voorbeelden van inzameling.

Nuttig gebruik van afval

Het Biobased Industries Consortium (BIC) is een vereniging van Europese industrieën die de hele biobased waardeketen beslaan. Het bevordert innovatie en toepassing van biobased producten en diensten; en het streeft naar positionering van Europa als wereldcentrum van de duurzame en circulaire bio-economie. Zero Waste Europe (ZWE) is een Europees netwerk van publieke en private deelnemers die afval de wereld uit willen helpen. Hun rapport Bio-waste generation in Europe bestrijkt het hele veld.

Europa stimuleert het gebruik van bewerkt bio-afval. En dat niet alleen om de hoeveelheid afval te verminderen. Het rapport geeft nog een paar extra doeleinden hiervan aan:
– Landbouwgrond in Europa verliest te veel organisch materiaal. Dit vermindert de productiviteit van het land. Compost kan een waardevolle aanvulling zijn op het organische materiaal. Bovendien helpt het om bodemfuncties te verbeteren, zoals structuur, bodemleven en waterberging.
– Bij het verhogen van het koolstofgehalte van de bodem kunnen grote hoeveelheden atmosferische kooldioxide worden gevangen, wat klimaatverandering matigt.
– Bio-afval bevat waardevolle stoffen als grondstof voor de bio-based industrie. Maar dit is nog in de ontwikkelingsfase.

Lees hier verder op de website van biobasedpress.eu en op de website van https://biconsortium.eu/biowaste.