Nieuws
Agenda

Biobased industrie sleutel tot groen herstel in de EU

Het Bio-based Industries Consortium ( BIC ), de oprichtingspartner van BBI JU, heeft een position paper gepubliceerd over de bio-based industrie – de sleutel tot groen herstel in de EU .

Dit document toont de onmiddellijke en middellange tot lange termijn effecten van de biobased industrieën op het groene herstel van de EU. De sector levert een positieve bijdrage aan ecologische, economische en sociale uitdagingen door de duurzame verwerking van binnenlandse hernieuwbare grondstoffen uit landbouw, bosbouw en visserij, evenals residuen, bioafval en gerecyclede koolstofemissies, in ultramoderne bioraffinaderijen in bio- gebaseerde oplossingen voor klanten en consumenten. De position paper belicht drie belangrijke bijdragen:

1. Biogebaseerde industrieën versnellen het economisch herstel

Met een omzet van ongeveer  700 miljard EUR en 3,6 miljoen werknemers , helpen de biogebaseerde industrieën de impact van de crisis te verlichten door essentiële diensten draaiende te houden en groene banen te behouden. BIC-leden reageerden snel en effectief om regeringen en gezondheidsautoriteiten te helpen de COVID-19-pandemie te bestrijden. Dit omvatte de levering van broodnodige voorraden zoals ingrediënten voor voedsel en diervoeders, (composteerbare) verpakkingen, handdesinfecterende middelen, maskers, tissues en energie uit hernieuwbare grondstoffen.

2. Biogebaseerde industrieën zijn essentieel voor het realiseren van de Green Deal van de EU

Het voordeel van de bio-economie ligt in het feit dat door geïntegreerde en innovatieve circulaire operaties voedsel, diervoeder, biobased producten en materialen, diensten en energie kunnen worden geproduceerd. De biobased industrieën helpen de afhankelijkheid van Europa van fossiele bronnen te verminderen, gezonde ecosystemen in stand te houden en het doel van klimaatneutraliteit te bereiken. Ze helpen ook de voedselzekerheid te verbeteren, circulariteit te bevorderen, plattelandsontwikkeling te stimuleren en groene banen in EU-regio’s te behouden.

3. Biogebaseerde industrieën veranderen de manier waarop sectoren en de samenleving werken

Het creëren van biobased waardeketens vereist nieuwe verbindingen en innovaties in meerdere en diverse sectoren. Het vereist ook het betrekken van inzichten van merkeigenaren en burgers om marktacceptatie te bereiken. Dat is het unieke en de uitdaging van de Europese biobased sector. De biogebaseerde industrieën integreren ‘traditionele’ industriële sectoren, waaronder de primaire sector, in innovatieve waardeketens om van de Europese bio-economie de wereldleider te maken.

Lees de volledige position paper.
Lees de open brief   van 63 CEO’s van BIC-industrie aan de EU-commissarissen waarin opgeroepen wordt tot een sterkere erkenning van de biobased sector in het groene herstel van de EU.