Nieuws
Agenda

Regeling TSE Industrie: aanvragen tot en met 2 juni

Onderzoekt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Hebben die uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing in een betekenisvolle industriële sector in Nederland? Dan komt u in aanmerking voor de regeling TSE Industrie.

Aanvragen kan vanaf 1 april 2020 09:00 uur tot en met 2 juni 2020 17:00 uur. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Subsidiethema’s

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw aanvraag passen binnen de volgende thema’s:

  • Sluiting van industriële ketens: het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen.
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem: het gaat hierbij vooral om het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen: dit gaat om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050.

Projecten die niet in aanmerking komen:

  • Grootschalige innovatieprojecten: vallen onder de MOOI-regeling.
  • Pilot- en demonstratieprojecten: vallen onder de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+).
  • Projecten die zich richten op de verlaging van het basisbedrag van een SDE+ categorie: vallen onder Hernieuwbare energie.
  • Fundamenteel onderzoek: hiervoor zijn andere financieringsvormen mogelijk via onder andere NWO/NWA en PPS-toeslag.

Budget

  • Het budget voor TSE Industrie is € 2,797 miljoen.
  • Maximale subsidie is € 500.000 per project.

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de thema’s en voorwaarden. Die zijn te vinden in de download op deze pagina. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de TSE-regelingen.

Aanvragen

U kunt subsidie voor de TSE Industrie aanvragen van 1 april 2020 09:00 uur tot en met 2 juni 2020 17:00 uur. Om de aanvraag te doen, heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1+ nodig.

Na sluiting beoordelen we met advies van onafhankelijke externe experts de projecten op basis van rangschikkingscriteria. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af als kwalitatief onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. En tot het beschikbare subsidiebudget op is.

Doe de aanvraag via Direct regelen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen, voor u een definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie doet. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Laat uw projectidee toetsen

Download

Achtergrond

De subsidie TSE Industrie maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het totale overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Vragen over TSE Industrie?

Neem contact met ons op Direct regelen

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tse-industrie