Nieuws
Agenda

Groot TKI-Beraad afgelast

In verband met de Corona-maatregelen die het kabinet heeft genomen moeten we helaas het groot TKI-beraad van 13 mei annuleren. We kijken op dit moment naar een alternatief voor die middag, waarschijnlijk in de vorm van een webinar. Deelnemers die zich reeds aangemeld hebben, worden per email op de hoogte gehouden. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u wel op de hoogte blijven van het alternatieve beraad, dan kunt zich hiervoor per email aanmelden.

In het Klimaatakkoord hebben we ambitieuze doelen gesteld: over tien jaar moet de CO2-uitstoot met maar liefst 49% zijn gedaald. Om dat te bereiken hebben we de inzet van álle duurzame energiebronnen hard nodig en moeten we omschakelen naar een circulaire economie. Biomassa als grondstof speelt daarbij een cruciale rol. TKI-BBE stimuleert innovaties die de vervanging van fossiele grondstoffen door biomassa mogelijk maken.

Programma
Traditiegetrouw presenteert TKI-BBE in het Groot TKI-Beraad een aantal projecten die onlangs zijn gestart met financiële steun van de Topsector Energie en vanuit het GoChem-programma. Daarnaast wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen in het beleid en over (nieuwe) subsidiemogelijkheden. Uiteraard is er voldoende ruimte in het programma om te netwerken en onderling kennis uit te wisselen.

Presentatie geven?
Is uw project onlangs gestart? Of heeft u interessante resultaten uit uw al lopende project te melden? Neem dan contact op om na te gaan of we uw bijdrage op kunnen nemen in het programma.

Datum: 13 mei 2020
Tijd: 12.00 – 17.30 uur (inclusief lunch en netwerkborrel)
Plaats: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht (Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht)
Aanmelden: U kunt zich aanmelden met een mailtje.